Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs
×

Упозорење

JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 122

Услуге Библиотеке „Милутин Бојић“ могу користити сви грађани Србије и страни држављани. Приликом уписа у Библиотеку, корисник показује личну карту (страни држављанин показује пасош и пријава боравка) и прима на себе обавезе које су прописане  Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе Библиотеке „Милутин Бојић“ и уплатом прописане чланарине добија чланску карту. Чланарина важи годину дана од дана уписа.

Уписом и добијањем чланске карте, сваки корисник стиче право на коришћење услуга Библиотеке што подразумева:

 • позајмљивање књига из мреже Библиотеке,
 • коришћење читаонице и референтсне збирке,
 • праћење културно-образовних и мулти-медијалних програма Библиотеке,
 • остале услуге Библиотеке.
 • Са чланском картом корисници могу позајмљивати библиотечку грађу из свих одељења Библиотеке.

Ако корисник изгуби чланску карту дужан је да то пријави Библиотеци која ће му издати дупликат уз личну карту и одговарајућу надокнаду.
Члан може позајмити до пет књига или друге библиотечке грађе на период од 20 дана. Продужење рока позајмице књига може се извршити лично или телефонским путем. За књиге које нису враћене на време, плаћа се накнада за сваки дан закашњења.
Референсна литература и периодика не може се издати на коришћење ван Библиотеке.
Уколико корисник услуга Библиотеке тражи грађу која се тренутно не налази у фонду, може исту да резервише. О приспећу резервисане грађе запослени обавештавају чланове телефонским путем. Резервисана грађа може се подићи у року од три дана, након чега се резервација поништава.
У току коришћења чланови Библиотеке су дужни да чувају позајмљену библиотечку грађу и да је врате у стању у каквом су је и примили. Оштећену или изгубљену библиотечку грађу, члан је дужан да замени истом или да плати троструку ревалоризовану вредност оштећене или изгубљене библиотечке грађе.

Врсте учлањења:

 •  
 • Индивидуално
 • Породично
 • Колективно
 • Студентски попусти
 • Попусти за пензионере
 • „65+“
 • Бесплатно учлањење
 • Колективним корисницима омогућава се коришћење библиотечких услуга на основу писаног уговора између Библиотеке и колектива, по уплати колективне чланарине од годину дана.

Страни држављани – корисници услуга Библиотеке могу позајмљвати  библиотечку грађу уколико уплате депозит у висини која је утврђена важећим ценовником Библиотеке.

Чланска карта „65+“ има важност пуноправне чланске карте, а представља трајно бесплатно чланство за грађане старије од 65 година.
За упис је потребно донети следеће:

 • 150,00 динара (трошкови издавања трајне чланске карте),
 • личну карту или пасош.
 • Студентски попуст односи се на кориснике картица ЕУРО<26,  као и картица ИСИЦ/ИТИЦ/ИYТЦ.

Право на бесплатно учлањење имају:

 • деца предшколског узраста
 • ученици првог разреда основне школе
 • добровољни даваоци крви
 • особе старије од 65 година.

Право на учлањење уз 50% попуста имају:

 • Самохрани родитељи
 • Незапослена лица

ЦЕНОВНИК УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ „МИЛУТИН БОЈИЋ“