Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Библиотека традиционално има развијену мрежу културно – образовне делатности која се базира на програмима и посебним програмским облицима, најчешће у виду креативних радионица и колективних посета деце предшколског и школског узраста.Концепција програмске активности је осмишљена тако да све узрасне групе пронађу за себе занимљиве и конструктивне садржаје.

О свим програмима, корисници се могу информисати директно контактирајући Матично одељење Библиотеке, као и огранке који су у њеном саставу. У штампаним  и електронским средствима информисања, такође, сваке недеље је презентирана најава свих садржаја. Сви програми су бесплатни, а намењени су грађанима Палилуле, али и свим заинтересованим Београђанима.