Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Библиотека "Милутин Бојић" је основана Решењем Народног одбора општине Палилула, број: 0111/41, од 16. октобра 1957. године као Централна библиотека општине Палилула под називом Народна библиотека "Милутин Бојић", а "са циљем да пропагира и приближава књигу народу и, на тај начин, васпитава народне масе и подиже њихов културни ниво у духу напредних идеја, да прикупља, обрађује и чува библиотечку грађу..." 

Библиотека је правно лице уписано у регистар код Окружног привредног суда у Београду под бројем: УС 1482/73, од 27.12.1974. године.

Библиотека "Милутин Бојић" је самостална библиотека, односно није у систему Библиотеке града Београда, с обзиром да запослени на референдуму одржаном 1988. нису прихватили `Самоуправни споразум о удруживању у Библиотеку града Београда".

Оснивач Библиотеке "Милутин Бојић" је Град Београд. 

Библиотека "Милутин Бојић" је обогаћивала свој књижни фонд у складу са развојем културе и друштва у целини и друштвених потреба становништва Палилуле. Њеном развоју нарочито је допринело и територијално ширење општине Палилула.

Данас, Библиотека "Милутин Бојић" има следећу организациону структуру:

"Матично одељење", Илије Гарашанина 5;

Огранци:

  1. "Хаџипоповац", Приморска 22;
  2. "Стара Карабурма", Вишњичка 50;
  3. "Ново насеље", Патриса Лумумбе 43;
  4. "Маријана Грегоран", одељење обраде и класификације књига, Илије Гарашанина 5;
  5. "Перо Ћетковић", Пере Ћетковића 10;
  6. "Дунавски венац", Зрењанински пут 44;
  7. "Котеж", Трајка Грковића 5;
  8. "Борча", Косте Манојловића бб;
  9. "Овча", Михаила Еминескуа 78;
  10. "Падинска скела", Тржни центар бб.

Укупан број библиотечких јединица је 130.977, од тога 123.059 монографских публикација, 7.535 сликовница и 383 ЦД-а. Белетристика обухвата 54,08%, литература за децу 28,35%, а стручна литература 17,5%.

Мисија и програмски задаци Библиотеке "Милутин Бојић"

Мисија:

•    да буде промотер културно-образовних и информативних активности намењених свим генерацијама и свим образовним и социјалним групама. Она ту улогу остварује  захваљујући и томе што је просторно дисперзована на 11 локација, те је, на тај начин, доступна свим грађанима општине Палилула и шире.

Програмски задаци:

•    да буде отворена за све узрасте и социјалне групе и да тиме оснажи различите демократске форме комуникације и вредности;
•    да буде место културног и социјалног сусрета различитих култура и културних вредности;
•    да прати издавачку делатност и стално обогаћује књижни фонд;
•    да корисницима помаже у избору књиге, промовише вредна дела и развија читалачки укус;
•    да има активан однос према корисницима: да сагледава њихове потребе и излази им у сусрет;
•    да сарађује са другим установама и организацијама културе, како у земљи, тако и у иностранству;
•    да доприноси развоју библиотекарства у Београду и Републици Србији;