Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Управни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић''

1.    Марјан Маринковић, председник;
2.    Марија Мандић, члан;
3.    Виктор Лазић, члан;
4.    Зоран Николић, члан
5.    Наташа Јокановић, члан из реда запослених.


  Пословник о раду Управног одбора БМБ