Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Управни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић''

1.    Зоран Николић, председник;
2.    Владан Николић, члан;
3.    Виктор Лазић, члан;
4.    Гордана Петковић, члан из реда запослених;
5.    Сузана Вучевић, члан из реда запослених.