Објављено среда, 12 мај 2010

Надзорни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић''

  1. Божидар Кокора, председник;
  2. Александра Јовановић, члан;
  3. Олга Јечменица, члан из реда запослених.