Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Надзорни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић''

  1. Божидар Кокора, председник;
  2. Александра Јовановић, члан;
  3. Олга Јечменица, члан из реда запослених.

Пословник о раду Надзорног одбора