Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Милица Милосављевић, Тамне интимности, Београд, 2015.


korice-prva-knjiga.jpgБиблиотека „Милутин Бојић“ с поносом представља прву књигу из едиције Награда „Милутин Бојић“ за младе песнике.

Милица Милосављевић, победница првог конкурса за Награду „Милутин Бојић“, у свом песничком првенцу „Тамне интимности“ на бриљантан начин дочарава свој унутрашњи свет. О колико вредном песничком домету је реч најбоље потврђујe рецензија уваженог књижевног критичара Милете Аћимовић Ивкова:

    У својим кратким поетским посланицама Милица Милосављевић осветљава, мапира и преиспитује базична психо-емотивна, духовна и сазнајна поља једне осетљиве и слабе субјективности. А ти се поетско-медитативни опити тичу промишљања њене осећајности и осетљивости - доживљавања, разумевања и прихватања света. Оног односа којег осетљиво и децентрирано, а самосвесно и запитано, појединство својом детерминисаном егзистенцијалном позицијом осваја, осмишљава и брани. И то чини у свету који је онтолошки испражњен, чији је хоризонт замрачен; у свету без поузданог ослонца и сигурног уточишта. Због тога се у овој рефлексивношћу означеној лирици често јављају резигнацијом прожета расположења, меланхолични тонови и парадоксална укрштања. Као што у њој до гласа долази и критички интонирани увиди и мисаона уопштавања. Отуда је у њима присутан и патос трагичког осећања времена, света и живота, којег поетски говор не може да  аутетнтизује и оправда.

    Обраћајући се другом, песнички субјект ове, у појединачним исказима сржно медитативне, меланхоличне, али и самопреиспитивачки и критички заоштрене лирике, препознаје и утврђује поље свог идентитета, посед своје интимности. У егзистенцијалној бачености у свет, у тескоби у којој се недостатак пуноће доживљаја надокнађује и превазилази сложеношћу, дубином и обухватношћу осећања и промишљања, јер „Свет се стално разгрће да би нас објаснио“, она проналази сопствену скрајнуту перспективу и порив за поетски осмишљен говор о угрожености и кризи субјекта, света и смисла.

У таквом стваралачком настојању, које се дотиче основних лирских тема: трајања, љубави, смрти, али и природе и домета самог поетског говора, ова песникиња постиже мисаону заокруженост, сугестивност и уверљивост свог поетског описа. Због тога су њене Тамне интимности један нов, већ изграђен, особен и вредан глас у генерацијском и поетичком разногласју нашег савременог песништва.   

Милица Милосављевић је рођена 1991. у Чачку. Објављивала је песме у часописима „Кораци“ и „Књижевни магазин“. Такође, песме је објављивала и у електронском часопису „Либартес“ и часописима за уметност и друштвена питања „Афирматор“ и „Спектатор“. Апсолвент је српске књижевности и језика са компаратистиком на Филолошком факултету у Београду.

Књигу „Тамне интимности“ можете купити у Библиотеци „Милутин Бојић“, Илије Гарашанина 5 (на углу са Улицом мајора Илића, преко пута Палилулске пијаце), или је наручити путем тел. броја 011/324-24-18.

Цена књиге је 500 динара.

Тираж књиге је 300 примерака, а сваки примерак је нумерисан ауторкином руком.

Куповином књиге помажете издавачку делатност библиотеке, али и одрживост конкурса за Награду "Милутин Бојић", који се показао као сјајна прилика за афримацију младих песника и српске поезије уопште.