Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Цариништво (1911)

Цариништво предавања за ђаке трговачких академија из 1911. године. Занимљива предавања др. Вел. С. Јанковић поптуно претражива у тексту.

Ево неких цитата:

"Царина је данак – дажбина, коју држава, силом своје власти наплаћује на робу, кад ова прелази границу какве економске, односно пореске области."

"Са финансиског гледишта, царина је порез на потрошњу т. ј. посредни порез (не „саобраћајни“ порез, ма да на њ по форми личи);"

Предавања можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.