Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Минимална надница (1922)

Минимална надница или Плата физичког и интелектуалног радника објављена 1922. представља пролетерски покушај да се обрачунају дневне потребе радника у складу са својим задацима које извршава. Из предговора издвајамо:

"Ова књижица треба да послужи као уџбеник раднику — физичком и интелектуалном — помоћу кога ће створити себи једно здраво и по њега једино корисно схватање – својих неопходних-минималних животних потреба.

Радник мора често пута да се задовољи и са гладном надницом, исто онако, као што се дешава да се човек задовољи немањем и да трпи и потпуно лишавање хране за дан-два па и три. Али онда, кад иставља свој захтев за утврђивање извесне минималне наднице, он мора да покаже да је свестан својих потреба."

Занимљив је и додатак са табелом коју радник може попунити како би израчунао трошкове.

Минималну надницу можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.