Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

НОВО У МАТИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ: Услуга фотокопирања и скенирања

Осим тога, дајемо услугу штампања А4 формата – 20,00 динара по страници, као и штампања А4 фотографије – 30 динара.
На располагању су и следеће услуге:
Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у читаоницама БМБ (фонд старе и ретке књиге; фонд периодике; фонд уметности) у НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ (до 96 дпи):
- копирање (А4 по копији)                                                                        30,00 дин.
- копирање (А3 по копији)                                                                        60,00 дин.
- скенирање по страници                                                                           80,00 дин.
Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у читаоницама БМБ (фонд старе и ретке књиге; фонд периодике; фонд уметности) у КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ (за јавно приказивање и објављивање):
- копирање (А4 и А3 по копији)                                                               500,00 дин.
- скенирање по страници                                                                     1.000,00 дин.