Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Награда "Милутин Бојић" за младе песнике

 
Библиотека „Милутин Бојић“ установила је 2014. године конкурс за Награду "Милутин Бојић" за младе песнике, уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.
 
Награда „Милутин Бојић“ додељује се сваког 19. маја, на Дан библиотеке (уједно и дан рођења Милутина Бојића).
Радови на конкурс се шаљу под шифром, а о победнику одлучује стручни жири, у чијем су саставу три еминентна књижевна критичара и песника (Милета Аћимовић Ивков, Слађана Илић и Дарко Даничић).
Награду чине почасна повеља и штампањe песничке збирке.
Жеља нам је да на овај начин афирмишемо и подстакенемо стваралаштво младих и талентованих песника, као и да се популарише поезија. 
Установљењем ове награде нарочито желимо да подсетимо на живот и дело великог српског песника Милутина Бојића, због чега је један од захтева конкурса да приспели радови буду у тематској линији поезије Милутина Бојића. 
На конкурс могу да се пријаве млади песници до 35 година.
Први конкурс, одржан 2014. године, предвиђао је да се на конкурс могу пријавити само они који немају објављену самосталну збирку песама. Конкурс из 2015. године није имао то ограничење, али је предвиђено да се на конкурс могу пријавити само необјављене песме. 
Информација о расписивању конкурса објављује се у средствима информисања као и на званичном веб сајту библиотеке, а по приспећу рукописа, заседа стручни жири који доноси одлуку о победнику.
Библиотека се обавезује да ће песничку збирку штампати у року од годину дана од дана уручења повеље и проглашења победника. Књига се штампа у тиражу од 300 примерака и наредне године, уочи 19. маја свечано представља и уручује победнику.
Уверени смо да смо установљењем Награде Милутин Бојић, омогућили да се на књижевној сцени појаве нова и вредна имена српске поезије.
 
Победник конкурса за Награду "Милутин Бојић за 2014. је Милица Милосављевић из Чачка.
 
Победник конкурса за Награду "Милутин Бојић" за 2015. је Радомир Д. Митрић из Крагујевца.