Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs

Изложба "Ликовни универзум часописа Уметнички преглед"

Драги корисцници,


Подсећамо вас да у галерији Централног одељења наше библиотеке, Илије Гарашанина 5, можете погледати изложбу посвећену часопису

„Уметнички преглед“, који је излазио у Београду као издање Музеја Кнеза Павла од 1937. до 1941. године.

Ликовни универзум часописа „Уметнички преглед“ просторно је обухватао велики део Европе и тадашње Југославије и повремено се протезао до далеке Азије. Временски, објављени текстови обухватали су разматрања о уметничким делима од праисторијског преко античког доба до савремене актуелне ликовне сцене.

Покретач публикације и њен главни уредник био је историчар уметности, књижевник и историчар књижевности др Милан Кашанин (1985-1981), први управник Музеја Кнеза Павла, од 1935. до 1944. године.

За „Уметнички преглед“ писали су историчари уметности, књижевници, уметници, филозофи, естетичари, класичари, археолози, архитекте и инжењери. Међу најистакнутијим сарадницима часописа „Уметнички преглед“ нарочито су остали запажени критичари архитектуре високог кредибилитета и стручности. Аутори су се у складу са сопственим опсервацијама интересовали за теме које су се односиле на народно градитељство с територије Југославије, савремено светско стваралаштво у архитектури, анализу домаћег избора градитеља и њихових остварења у Србији и Београду. Међу истакнутим ствараоцима ове епохе попут Дерока, Несторовића, Маринковића, Којића, Борисављевића и других, писци критике архитектуре у часопису „Уметнички преглед“ стварали су специфичну историографску културу, до тада непознату у домаћој средини.


Аутори изложбе су историчар уметности др Зоја Бојић, др Иван Марковић и Ана Михаиловић.

 

 Комплетну едицију часописа можете погледати у нашој дигиталној библиотеци на ОВОМ ЛИНКУ.