Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs
×

Упозорење

JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 122

Основан фонд старе, ретке и антикварне књиге

Посебно истичемо нашу збирку из едиције Коло "Српске књижевне задруге", у којој су сабрана издања од првог броја из 1892. до наслова из 1967. године. Тренутно је попуњено око две трећине овог фонда. У табели испод можете видети које књиге (и у ком броју) имамо, као и оне које нам недостају.

Захвални смо свакоме ко се јави и употпуни ову нашу вредну колекцију књига.

Такође, позивамо и колеге из других библиотека на размену.

 

 

КОЛО I Седам књига, бр. 1—7 Година издања 1892. Државна штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 5.000 комплета. Друго издање овога кола штампано у тиражу од 4.000 комплета у истој штампарији 1893. године.
  БР. ПР.  
1. Доситеј Обрадовић: ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА ДИМИТРИЈА ОБРАДОВИЧА НАРЕЧЕНОГА У КАЛУЂЕРСТВУ ДОСИТЕЈА ЊИМ ИСТИМ СПИСАТ И ИЗДАТ. I. Уредио и предговор написао Живко Поповић. Стр. XII + 121, са сликом писца.   1 ima
2. Др Милаи Јоваиовић: С МОРА И СА СУВА. Црте. Стр. 104.   1 ima
3. Јован Стерија Поповић: ДАВОРЈЕ. Уредио и предговор написао Љубомир Стојановић. Стр. XVII + 159, са сликом писца.   4 ima
4. Симо Матавуљ: БАКОЊА ФРА-БРНЕ. ЊЕГОВО ЂАКОВАЊЕ И ПОСТРИГ. Огр. VII + 259.    in
5. Коста Трифковић: ДРАМАТСКИ СПИСИ. Свеска прва. Уредио и предговор налисао Данило А. Живаљевић. Стр. XXIV + 126, са сликом писца.    in
6. Игњат Николајевић Потапенко: ИСТИНСКА СЛУЖБА. Превео и предговор написао Милан Ћ. Милићевић. Стр. VIII+ 155.   1  ima
7. Љубомир Ковачевић и Љубомир Јовановић: ИСТОРИЈА СРПСКОГА НАРОДА. Свеска прва. Стр. VI +135.   1 ima
КОЛО II Седам књига, бр. 8—14 Година издања 1893. Штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 7.000 комплета.   prazno
8. Доситеј Обрадовић: ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА ДИМИТРИЈА ОБРАДОВИЧА НАРЕЧЕНОГА У КАЛУЂЕРСТВУ ДОСИТЕЈА ЊИМ ИСТИМ СПИСАТ И ИЗДАТ. II. Уредио и поговор написао Живко Поповић. Стр. 140 Н-XXIV.   1 ima
9. МЕМОАРИ ПРОТЕ МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА. Уредио и предговор написао Љубомир Ковачевић. Стр. XXV + 311, са сликом писца и прилогом једног факсимила пишчевог рукописа.    in
10. Богобој Атанацковић: ДВА ИДОЛА, Уредио и предговор написао Андра Гавриловић. Стр. XVII + 206, са сликом писца.   1 ima
11. Јован Жујовић: КАМЕНО ДОБА. Стр. 208 са 73 слике у тексту.   2 ima
12. Андра Гавриловић: ПРВЕ ЖРТВЕ. Приповетка из српске прошлости. Стр. 185.   1 ima
13. Др Јосиф Панчић: ИЗ ПРИРОДЕ. Мањи списи. Избор извршио и биографију Јосифа Панчића написао Живан Живановић. Стр. XXIX + 182, са сликом писца.   1 ima
14. С ФРАНЦУСКОГА ПАРНАСА. Преводи Владимира М. Јовановића. Стр. XII + 220.   1 ima
КОЛО III Седам књига, бр. 15—21 Година издања 1894. Државна штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 7.000 комплета   prazno
15. АНТОЛОГИЈА ДУБРОВАЧКЕ ЛИРИКЕ. Приредио и предговор, Преглед развитка дубровачке лирике и О језику и метру старијех дубровачкијех пјесника, написао Милан Решетар. Стр. XXVIII +182.   4 ima
16. Др Милан Јовановић: ТАМО АМО ПО ИСТОКУ. Црте. Свеска прва. Стр. 209 с једном географском картом у боји Индијског океана и околних земаља.   in 
17. Јован Илић: ПЕСМЕ. Избор извршио и предговор написао Љубомир Стојановић. Стр. VII + 221.   3 ima
18. Коста Трифковић: ДРАМАТСКИ СПИСИ. Свеска друга. Приредио и предговор написао Данило А. Живаљевић. Стр. XV+152.   in 
19. Џорџ Елиот: ВОДЕНИЦА НА ФЛОСИ. Свеска прва. Превео и предговор написао Андра Николић. Отр. XXI + 261.   1 ima
20. Џорџ Елиот: ВОДЕНИЦА НА ФЛОСИ. Свеска друга. Превео Андра Николић. Стр. 256.    in
21. Љубомир Ковачевић и Љубомир Јовановић: ИСТОРИЈА СРПСКОГА НАРОДА, Свеска друга. Стр. 223.   2 ima
КОЛО IV Седам књига, бр. 22—28 Година издања 1895. Државна штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 6.000 комплета.   prazno
22. БАСНЕ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА. Свеска прва. Приредио и предговор написао Андра Николић. Стр. Х1П + 179.   1 ima
23. Змај Ј. Јовановић: ДРУГА ПЕВАНИЈА. Свеска прва. Приредио и предговор написао Милутин К. Драгутиновић. Стр. VIII + 272.   2 ima
24. НИЗ СТАРИЈИХ ПРИПОВЕДАКА. Приредио и предговор написао Андра Гавриловић. Стр. XXXI + 211.   in
25. Др Милан Јовановић: ТАМО АМО ПО ИСТОКУ. Црте. Свеска друга. Стр. 210.   in
26. Лодовико Ариосто: БИЈЕСНИ РОЛАНДО. Витешки еп у 46 пјесама. Препјевао српски Драгиша Стапојевић. Свеска прва. Стр. 227.   3 ima
27. Молијер: ТАРТИФ, комедија у пет чинова, и ТВРДИЦА, комедија у пет чинова. Предговор написао Јован Ђаја. Превели: „Тартиф“ Јован Ђорђевић, „Тврдицу“ др Владан Ђорђевић. Стр. VIII + 151.   in 
28. Ђорђе М. Станојевић: ИЗ НАУКЕ О СВЕТЛОСТИ. Стр. V + 257 + XXI са 158 слика у тексту.    in
КОЛО V Седам књига, бр. 29—35 Година издања 1896. Државна штампарија Краљевине Србиje у Београду. Тираж 8.000комплета.   prazno
29. БАСНЕ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА. Свеска друга. Уредио и предговор написао Андра Николић. Стр. II+187+ХХ.   2 ima
30. Змај Ј. Јовановић: ДРУГА ПЕВАНИЈА. Свеска друга. Приредио и предговор написао Милутин К. Драгутиновић. Стр. VI + 278.   2 ima
31. Јанко М. Веселиновић; СЛИКЕ ИЗ СЕОСКОГА ЖИВОТА. Свеска прва. Посвета Српске књижевне задруге десетогодишњици приповедачкога рада Јанка М. Веселиновића на Видовдан 1896. Стр. 187.   1 ima
32. Милош Цветић: ТОДОР ОД СТАЛАЋА. Трагедија у пет чинова. Стр. 124.   3 ima
33. Ладовико Ариосто: БИЈЕСНИ РОЛАНДО. Витешки еп у 46 пјесама. Препјевао српски Драгиша Станојевић. Свеска друга. Огр. 276 + V.   1 ima
34. Марија Рођевичевина: ДЕВАЈТИС. Друштвени роман. Преузео с пољскога и предговор написао Никола Манојловић-Рајко. Стр. V + 270.   in 
35. КЊИГА О ЗДРАВЉУ, Просто изложене поуке о чувању и неговању здравља израђене у „Немачком Царском Здравственом Заводу“. Српско издање приредио проф. др Милан Јовановић-Батут са сликама у тексту и 2 бојадисане таблице. (Ова је књига награђена из фонда пок. попа Михалаћа). Предговор српском издању написао др Милан Јовановић-Батут. Страна XIX+367+IV.   2 ima
КОЛО VI Осам књига, бр. 36—43 Година издања 1897. Државна штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 8.000 комплета.   prazno
36. ЖИТИЈЕ ГЕРАСИМА ЗЕЛИЋА. Свеска прва. Уредио и предговор написао Пера П. Ђорђевић. Огр. VIII +211 + V.   3 ima
37. Мита Живковић: БОСАНЧИЦЕ. Кратке приче из Босне. Стр. II + 174.   1 ima
38. Светолик П. Ранковић: ГОРСКИ ЦАР. Роман. Стр. 310    in
39. Лодовико Ариосто: БИЈЕСНИ РОЛАНДО. Витешки еп у 46 пјесама. Препјевао српски Драгиша Стакојевић. Свеска трећа. Стр. 290.   1 ima
40. Лодовико Ариосто: БИЈЕСНИ РОЛАНДО. Витешки еп у 46 пјесама. Препјевао српски Драгиша Станојевић, Свеска четврта. Поговор Бесноме Роланду написао др Јрагиша Стапојевић, Стр. 278.   2 ima
41. Волтер: ИСТОРИЈА КАРЛА XII. Превео и предговор написао Стојан Новаковић. Стр. XVI + 244    in
42. Др Светолик Радовановић: ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ. Издани, извори, бунари, терме и минералне воде. Са 40 слика у тексту. Стр. VII + 152.    in
43. Симо Матавуљ: ЗАВЈЕТ. Драмат у четири чина. Огр. 83 + 24.   1 ima
КОЛО VII Седам књига, бр. 44—50 Година издања 1898. Београд. Државна штампарија Краљевине Србије. Један део тиража као издање Београд—Загреб, штампано у Српској штампарији у Загребу. Тираж 8.000 комплета.   prazno
44. ЖИТИЈЕ ГЕРАСИМА ЗЕЛИЋА. Свеска друга. Стр. 228 + V.   2 ima
45. ЕПСКЕ ПЕСМЕ ЈОВАНА СУБОТИЋА. Свеска прва. Уредио и предговор написао Љубомир Стојановић. Стр. XXI + 269, са сликом писца.   1 ima
46. Др Лаза К. Лазаревић: ПРИПОВЕТКЕ. Свеска прва. Уредио и предговор написао Љубомир Јовановић. Стр. ХХIII + 183, са сликом писца.   1 ima
47. Др Милан Јовановић: ГОРЕ ДОЛЕ ПО НАПУЉУ. Путничке црте. Предговор написао Андра Гавриловић. Уредио и напомене о овоме издању написао Никола Вулић. Стр. LIX + 175, са сликом писца и једном географском картом околине Напуља.    in
48. Др Драгољуб М. Павловић: УЈЕДИЊЕЊЕ НЕМАЧКЕ. Стр. VIII+ 304.   in 
49. Оливер Голдсмит: ВЕКФИЛДСКИ СВЕШТЕНИК. Превео с енглеског и предговор написао др Љубомир Недић. Стр. XXVI + 176.   1 ima
50. Никола Томазео: ИСКРИЦЕ. Уредио и предговор написао Данило Петрановић. Напомена Српске књижевне задруге о овом издању. Напомене о Томазеову језику саставио Љубомир Јовановић. Стр. XXXII + 71 + XXXII.   1 ima
КОЛО VIII Седам књига, бр. 51—57 Година издања 1899. Београд. Државна штампарија Краљевине Србије. Један део тиража као издање Београд—Загреб, штампан у Српској штампарији у Загребу. Тираж 8.000 комплета   prazno
51. ДОМАЋА ПИСМА ДОСИТИЈА ОБРАДОВИЋА. Уредио и предговор написао Милутин К. Драгутиновић. Стр. XXXIV + 203   1 ima
52. ЛИРСКЕ ПЕСМЕ СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ. Уредио и предговор написао Андра Гавриловић. Додатак тумачењима написао Љубомир Јованавић. Стр. XLVI+140+ XXVI, са сликом писца.   4 ima
53. Др Лаза К. Лазаревић: ПРИПОВЕТКЕ. Свеска друга. Уредио и предговор написао Љубомир Јовановић. Стр. XVIII+ 285   1 ima
54. Јанко М. Веселиновић: СЛИКЕ ИЗ СЕОСКОГА ЖИВОТА. Свеска друга. Стр. 212.   1 ima
55. Стеван Сремац: ИВКОВА СЛАВА. Приповетка. Стр. IV + 204.    in
56. Пјер Лоти: ИСЛАНДСКИ РИБАР. Роман. Превела Тилија Довијанићева. Предговор написао Симо Матавуљ. Стр. XX + 157.    in
57. Благоје Д. Тодоровић: ВОЋКЕ И ВОЋЕ. Огр. 452 са 263 слике у тексту.    in
КОЛО IX Шест књига, бр. 58—64. Година издања 1900. Државна штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 9.500 комплета.   prazno
58. ЖИТИЈЕ ГЕРАСИМА ЗЕЛИЋА. Свеска трећа. Уредио и предговор написао Пера П. Ћорђевић. Стр. XVII + 252 са сликом писца и једном картом путовања Герасима Зелића у боји   2 ima
59. ПЕСМЕ ЂУРЕ ЈАКШИЋА. Књига прва. Уредио и предговор написао Светислав Вуловић. Стр. X + 235.   2 ima
60. Јаков Игњатовић: МИЛАН НАРАНЏИЋ. Роман. Прва и   1 ima
61. друга књига. Уредио и предговор написао Момчило Иванић. Стр. II + 443.   1 ima
62. Светолик Рацковић: ПОРУШЕНИ ИДЕАЛИ. Роман. Стр. 263.   1 ima
63. Валтер Скот: АЈВАНХО. Превео с енглеског и предговор написао Чедомир А. Петровић. Стр. XVII + 478.   in 
64. Елизе Рекли: ШТА ПРИЧА ПЛАНИНА. Превео Ћура Милијашевић. Предговор написао Александар Станојевић. Стр. X + 212 са 35 слика у тексту.   1 ima
КОЛО X Седам књига, бр. 65—71. Година издања 1901. Државна штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 10.000   prazno
65. Петар Петровић Његош: ЛАЖНИ ЦАР ШЋЕПАН МАЛИ. Историческо збитије осамнаестога вјека. Уредио и предговор написао Јаша М. Продановић. Стр. 65 + 212.   1 ima
66. Јоаким Вујић: ПУТЕШЕСТВИЈЕ ПО СЕРБИЈИ. Прва књига. Уредио и предговор написао Јован Ердељановић. О изради приложене карте и плана белешку написао Радоје Дединац. Стр. LVI + 226 са сликом писца и 12 слика у тексту. Додатак. Београд око 1826. године, с планом Београда од 1815—1830, написао и план израдио Радоје Дединац.   1 ima
67. ПРИЧАЊА ВУКА ДОЈЧЕВИЋА. Скупио и сложио Стјепан Митров Љубиша. Прва књига. Уредио и напомену читаоцима написао Љубомир Јовановић. Стр. V + 160 + VII.   2 ima
68. Илија Вукићевић: ЉУДСКО СРЦЕ. Приповетке и слике. Свеска прва. Уредио и предговор написао Љубомир Јовановић. Стр. ХLIII + 224, са сликом писца.   1 ima
69. Паја Марковић Адамов: НА СЕЛУ И ПРЕЛУ. Приповетке. Стр. 177. (Ова књига као место издања носи ознаку Београд—Ср. Карловци и штампана је у Срп. Манастирској Штампарији у Ср. Карловцима).   1 ima
70. Хоноре де Балзак: ЧИЧА ГОРИЈО. Превео с француског и предговор написао Јован М. Јовановић. Стр. XXIX + 249.   in 
71. ЖИВОТ БЕНЏАМИНА ФРАНКЛИНА. С енглескога превео и предговор написао Чедомиљ Мијатовић. Стр. XIX+ 251   1 ima
КОЛО XI Седам књига, бр. 72—78. Година издањa 1902. Државна штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 10.000 комплета   prazno
72. Јоаким Вујић: ПУТЕШЕСТВИЈЕ ПО СЕРБИЈИ, Друга књига. Уредио и о овој књизи белешку написао Живојин О. Дачић. Стр. V + 245. са пет слика у тексту и приложеном картом Кнежевине Србије од 1815— 1833, коју је израдио Радоје Д. Дединац.   1 ima
73. Јован Ст. Поповић: ДРАМАТСКИ СПИСИ. Књига прва. Предговор написао Јеремија Живановић. Уредио и напомене о овом издању написао Драгутин Костић. Стр. ХLVII + 222.   2 ima
74. Ћура Јакшић: ПРИПОВЕТКЕ. Књига прва. Предговор написао Светислав Вуловић. Уредио и белешке о овом издању написао Драгутин Костић. Стр. XXXI + 221.   2 ima
75. Симо Матавуљ: УСКОК. Стр. 237   2 ima
76. Борисав Станковић: СТАРИ ДАНИ. Приповетке и слике. Стр. 162.   1 ima
77. Никола Васисљевић Гогољ: ТАРАС БУЉБА. Приповетке. Превео с руског Милован Ђ. Глишић. Предговор написао Јаша М. Продановић. Стр. XXXIX + 144, са 25 слика у тексту   in 
78. Валтер Беџхот: ПОСТАНАК И РАЗВИТАК НАРОДА. Са обзиром на начела природног одабирања и наслеђа. Превео и предговор написао др Драгутин Т. Мијушковић. Стр. VII + 200.   in 
КОЛО XII Седам књига, бр. 79—85. Година издања 1903. Државна штампарија Краљевине Србије у Београду. Тираж 10.000 комплета   prazno
79. Јован Ст. Поповић: ДРАМАТСКИ СПИСИ. Књига друга. Уредио и предговор написао Драгутин Костић. Стр. XI + 147.   1 ima
80. ПЕСМЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА. Књига прва. Уредио и предговор написао Милутин К. Драгутиновић. Стр. XXVI+ 159.   ima
81. ПРИЧАЊА ВУКА ДОЈЧЕНИЋА. Скупио и сложио Стјепан Митров Љубиша. Књига друга. Предговор написао Љубомиp Јовановић. Стр. XXXIV + 137.   2 ima
82. Драгутин Ј. Илић: СВЕТЛЕ СЛИКЕ. Стр. 168. (Ова је књига награђена из фонда пок. попа Михалића).   3 ima
83. Иво Ћипико: СА ОСТРВА. Приповетке. Стр. 244.   1 ima
84. Алфонс Доде: ПРИПОВЕТКЕ. С францускот превео Душан Л. Ћокић. Предговор написао Јован Скерлић. Стр. XXIX + 156.   1 ima
85. Тома Карлајл: О ХЕРОЈИМА, ХЕРОИЗМУ И ОБОЖАВАЊУ ХЕРОЈА У ИСТОРИЈИ. Са енглескога превео и предговор написао Божидар Кнежевић. Стр. XV + 326   in 
КОЛО XIII Седам књига, бр. 86—92 Година издања 1904. Београд. Штампарије: књ. бр. 86 и 87 Државна штампарија Краљевине Србије; књ. бр. 88, 89, 91 и 92 Штампарија „Доситије Обрадовић“; књ, бр. 90 Штампарија Д. Димитријевић. Тираж 10.000 комплета   prazno
86. ИЗБОР ПОУЧНИХ САСТАВА ДОСИТИЈА ОБРАДОВИЋА. Уредио и предговор написао Милутин К. Драгутиновић. Стр. XX + 240.   1 ima
87. Стојан Новаковић: ВАСКРС ДРЖАВЕ СРПСКЕ. Политичко-историјска студија о првом српском устанку 1804—1813. Друго попуњено и поправљено издање. Стр. 252. (Ова је књига награђена из фонда пок. Ђорђа С. Ђорђевића).   1 ima
88. Иво Војновић: ЕКВИНОЦИЈО. Драма у четири приказе. Стр. 107.   2 ima
89. Милован Ђ. Глишић: ПРИПОВЕТКЕ. Књига прва. Стр. 232   1 ima
90. Драгутин Ј. Илић: ХАЏИ-ЂЕРА. Приповетка. Стр. 246.   1 ima
91. Светолик П. Ранковић: СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА. Предговор написао и библиографију радова Светолика Ранковића саставио Јован Скерлић. Стр. XXX + 175.   3 ima
92. Едмонд де Амичис: ХОЛАНДСКА. Превео с талијанскога Миодраг Ристић. Стр. 425.   3 ima
КОЛО XIV Седам књга, бр. 93—99. Година издања 1905. Београд. Штампарије: књ. бр. 93, 94, 95 и 98 Нова штампарија—Давидовић; књ. бр. 96 и 99 Штампарија „Доситије Обрадовић" — Аце М. Станојевића: књ. бр. 97 Штампарија Д. Димитријевића. Тираж 8.500 комплета.   prazno
93. Људевит Вуличевић: МОЈА МАТИ и СИЛА У САВЈЕСТИ, Стр. 76. (Издање ове књиге помогнуто је из фонда игумана Филарета).   3 ima
94. Стојан Новаковић: ТУРСКО ЦАРСТВО ПРЕД СРПСКИ УСТАНАК 1780—1804. Стр. VIII + 429.   1 ima
95. Ксавер Шандор Ђалски: ПОД СТАРИМ КРОВОВИМА. Приповетке. Стр. 312.   1 ima
96. Бранислав Ђ. Нушић: ПУЧИНА и ОБИЧАН ЧОВЕК. Стр. 186   1 ima
97. Радоје М. Домановић: ПРИПОВЕТКЕ. Стр. 193.   1 ima
98. ИЗ НЕМАЧКЕ ЛИРИКЕ. Превод и предговор Саве Д. Мијалковића. Стр. V + 229.   3 ima
99. Константин Михаиловић Стањуковић: ПРВИ КОРАЦИ. Роман. Превео и предговор написао Пера П. Ђорђевић. Стр. VII + 347.    in
КОЛО XV Шест књига, бр. 100—105 Година издања 1906. Нова штампарија „Давидовић" у Београду. Тираж 7.000 комплета   prazno
100. Ђура Јакшић: ЈЕЛИСАВЕТА КЊЕГИЊА ЦРНОГОРСКА. Драма у пет делова. Стр. 147.   2 ima
101. ЛАЗАРИЦА или БОЈ НА КОСОВУ. Народна епопеја у 24 песме. Из народних песама и њихових одломака саставио и предговор написао Срета Ј. Стојковић. Друго попуњено издање. Стр. X + 271.   1  ima
102. Светозар Ћоровић: У ЧАСОВИМА ОДМОРА. Приповетке. Стр. 175.   1 ima
103. Миленко М. Вукићевић: ЗНАМЕНИТИ СРБИ МУСЛИМАНИ. Стр. 150.    in
104. Густав Флобер: ГОСПОЂА БОВАРИ. Роман. С францускога превео и белешку о писцу саставио Душан Л. Ђокић. Стр. VI + 382.    in
105. Бранислав Ћ. Нушић: СВЕТ. Комад у четири чина. Стр. 84.   2 ima
КОЛО XVI Седам књига, бр. 106—112. Година издања 1907. Београд. Штампарије: књ. 106, 103 и 109 Нова Штампарија Љуб. М. Давидовића; књ. 107 Штампарија „Доситије Обрадовић"; књ. 110 и 112 Штампарија Д. Димитријевића и књ. 111 Штампарија Савића и комп. Тираж 7.000 комплета.   prazno
106. Војислав Ј. Илић: ПЕСМЕ. I. Предговор написао Јован Скерлић. Уредио и напомену о овом издању, додатак. и тумачења написао Драгутин Костић. Стр. ХLV + 270 са сликом писца и факсимилом рукописа једне песме.   1 ima
107. Љубомир П. Ненадовић: ПИСМА ИЗ ИТАЛИЈЕ. Стр. 156.    in
108. Стеван С. Сремац: ЗОНА ЗАМФИРОВА. Приповетка. Стр. 176.   1 ima
109. Петар Кочић: С ПЛАНИНЕ И ИСПОД ПЛАНИНЕ. Стр. 110 + XIII.   2 ima
110. ЕНЕЈИДА ПУБЛИЈА ВЕРГИЛИЈА МАРОНА. Епски спев. I. С латинског превео и предговор написао др Никола Вулић. Стр. XVII + 150 + XVIII.   2 ima
111. Болеслав Прус: МРТВА СТРАЖА. Превео с пољског Лазар Р. Кнежевић. Стр. 278.   1 ima
112. Алеко Константинов: БАЈА-ГАЊЕ. Превод Аксентија Бацете Рујанца. Предговор написао Јеремија Живановић. Стр. X + 130 + II.   1 ima
КОЛО XVII Седам књига, бр. 113—119. Година издања 1908. Београд, Штампарије: књ. 113, 116 и 119 Нова штампарија "Давидовић"; књ, 114 и 117 Штампарија Д. Димитријевић; књ. 115 Штампарија „Доситије Обрадовић“; књ. 118 Штампарија -"Србија" Мјсс. Јовановића и комп. Тираж 8.000 комплета.   prazno
113. Јован Дучић: ПЕСМЕ. Стр. 127 + XIV.   2 ima
114. Лаза Комарчић: ЈЕДАН РАЗОРЕН УМ и ЗАПИСНИК ЈЕДНОГ ПОКОЈНИКА. Стр. 187.   2 ima
115. Јанко М. Веселиновић и Драгомир Брзак: ЂИДО. Слика из сеоског живота у пет чинова с певањем. Стр.108. (Ова је књига награђена из фонда пок. др Ђорђа С Ђорђевића, професора и књижевника)   1 ima
116. Драгутин Ј. Илијћ: ХАЏИ ДИША. Роман из живота старог Београда. Стр. 222.   in 
117. ЕНЕЈИДА ПУБЛИЈА ВЕРГИЛИЈА МАРОНА. Епски спев. II. С латинског превео бр Никола Вулић. Стр. 162 + XIII. Речник.   2 ima
118. Иван Тургењев: ЛОВЧЕВИ ЗАПИСИ. I. С руског превео Јован Максимовић. Стр. 206. (Ово је издање награђено из фонда Михаила Ивановића Смирнова, трговца у Петрограду).    in
119. Шарл Сењобос: ИСТОРИЈА САВРЕМЕНЕ ОБРАЗОВАНОСТИ. Превели Владимир Ј. Радојевић и Миливој Анастасијевић. Место предговора написао Владимир Ј. Радојевић. Стр, V + 440.    in
КОЛО XVIII Шест књига, бр. 120—126 Година издања 1909. Београд. Штампарије: књ. 120, 122, 125 и 126 Нова штампарија "Давидовић“; књ. 121 Штампарија „Штампе Ст. М. Ивковића и комп.; књ. 123 и 124 Штампарија „Србија“. Тираж 9.000 комплета   prazno
120. Војислав Ј. Илић: ПЕСМЕ. II. О овој књизи белешку и тумачења написао Драгутин Костић. Стр. VI + 263.   1 ima
121. Иво Ћипико: ПАУЦИ. Стр. 161.   in 
122. Јован Ст. Поповић: ДРАМАТСКИ СПИСИ. III. Уредио и предговор о овом издању написао Јован Скерлић. Стр. 255.   1 ima
123. МИЛИЋЕВИЋЕВА КЊИГА. О Милану Ћ. Милићевићу предговор написао др Тихомир Р. Ђорђевић, а о Милићевићу као приповедачу, предговор написао и ову књигу уредио Јеремија Живановић. Стр. 166 + XI. (Издање ове књиге потпомогнуто је из Фонда пок. Архимандрита Филарета).   1 ima
124. Иван Тургењев: Л0ВЧЕВИ ЗАПИСИ. II. С руског превео Јован Максимовић. Стр. 255.   1 ima
125-126. Пјетро Орси: НОВА ИТАЛИЈА. Историја последњих 150 година до доласка на престо Виторија Емануела III. Превео с италијанског и предговор написао Миодраг Ристић. Стр. X + 354. Прилози: карте у боји Италије и генеалошка карта Савојске куће.   1 ima
КОЛО XIX Седам књига, бр. 127—133 Година издања 1910. Београд. Штампарије: књ. 127, 130, 132 и 133 Штампарија „Доситије Обрадовић"; књ. 128 и 129 Нова штампарија „Давидовић"и књ. 131 Штампарија Саве Раденковића и брата. Тираж 9.000 комплета.   prazno
127. Милорад Ј. Митровић: ПЕСМЕ. Уредио и предговор написао Јеремија Живановић. Стр. VI ~ 150 4- 1П +IV са сликом писца и с факсимилом рукописа једне песме.   1 ima
128. Милутин М. Ускоковић: ДОШЉАЦИ. Роман. Стр. 288. (Ово је дело награђено на последњем конкурсу СКЗ).    in
129. Јосип Козарац: МРТВИ КАПИТАЛИ. Приповијест. Уредио и предговор написао др Бранко Дрекслер Бранко Водник). Стр. 148   2 ima
130. Јаков Игњатовић: ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА. Роман. Уредио и предговор написао Јован Скерлић. Стр XVI 159.   in 
131. Др Љубомир Недић: КРИТИЧКЕ СТУДИЈЕ. Прва књига. Уредио и предговор написао Павле Поповић. Стр. XIII + 108.   1 ima
132. Проспер Мериме: КОЛОМБА. КАРМЕН. Приповетке. превео и предговор написао Милан Грол. Стр. VIII +223   1  ima
133. Џон Лобок: ЗАДОВОЉСТВА У ЖИВОТУ. Превео и неке напомене о писцу и о преводу написао Драгомир М. Јанковић. Стр. VIII + 4.   1 ima 
КОЛО XX Седам књига, бр. 134—140 Година издања 1911. Београд. Штампарије: књ. 134, 136, 137 и 140 Штампарија „Доситије Обрадовић"; књ. 135 и 138 Штампарија Саве Раденковића и брата и књ. 139 Нова штампарија — Давидовић. Тираж 11.000 комплета   prazno
134. СПОМЕНИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА. Зборник радова посвећен стогодишњици од смрти Доситеја Обрадовића. Стр. 173 са сликом Доситеја Обрадовића, сликом макете споменика Доситеја Обрадовића у Београду и сликом спомен-плоче Доситеју Обрадовићу у селу Орлићу на Косову у Далмацији.   1 ima
135. Алекса Шантић: ПЈЕСМЕ: Стр. 154.   1 ima
136. Стеван Сремац: ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА. Приповетка. Стр. 337.    in
137. Миливоје М. Башић: ИЗ СТАРЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. Превео, саставио и предговор написао Миливоје М. Башић. Стр. XI + 200 + III.   3 ima
138. Милорад Павловић: НАПУЉСКЕ ШЕТЊЕ. Стр. 193   2 ima
139. Вјенцеслав Новак: ТИТО ДОРЧИЋ. Приповијест. Уредио и предговор написао Бранимир Ливадић. Стр. XVIII + 205   1 ima
140. Алфонс Доде: ТАРТАРЕН ТАРАСКОНАЦ. Превео с француског Душан Л. Ђокић. Стр. 118 са 27 слика у тексту.   4 ima
КОЛО XXI Седам књига, бр. 141—147 Година издања 1912. Београд. Штампарије: књ. 141—145 Штампарија „Доситије Обрадовић" и књ. 146 и 147 Нова штампарија „Давидовић". Тираж 11.000 комплета.   prazno
141. Петар II Петровић Његош: МАЊЕ ПЈЕСМЕ ВЛАДИКЕ ЦРНОГОРСКОГА. Уредио и предговор написао Милан Решетар. Попис Владичинијех дјела и напомену саставио Павле Поповић. Стр. XXVI + 221   1 ima
142. Милорад П. Шапчанин: САЊАЛО. Роман. У редакцији и с предговором др Јована Скерлића. Стр. XXXIII + 149   1 ima
143. Т. Б. Маколеј: ОГЛЕДИ. Превели Божидар Кнежевић и Владислав Савић. Стр. 87.   6 ima
144. АНТОЛОГИЈА НОВИЈИХ ХРВАТСКИХ ПРИПОВЈЕДАЧА. Књига I. Саставио и предговор написао др Бранко Дрекслер (Бранко Водник). Стр. XVII + 169   2 ima
145. ДЕМОСТЕНОВЕ БЕСЕДЕ. Превео, објаснио и предговор написао др Јован Туроман. Стр. 166.   1 ima
146. Алфред де Вињи: РОБОВАЊЕ И ВЕЛИЧИНА ВОЈНИЧКОГ ПОЗИВА. Превео с француског Душан Л. Ђокић. С предговором Миодрага Ибровца. Стр. XXXII 4-190 са сликом писца.   2 ima
147. Јелена Ј. Димитријевић: НОВЕ. Роман. Стр. 295   1 ima
КОЛО XXII Седам књига, бр. 148—154 Година издања 1913. Београд. Штампарије: књ. 148, 150 и 153 Нова штампарија „Давидовић“; књ. 149, 151, 152 и 154 Штампарија „Доситије Обрадовић“. Тираж 11.000 комплета.   prazno
148. Јаков Игњатовић: ВАСА РЕШПЕКТ. Роман. У редакцији и с предговором др Јована Скерлића. Стр. XIV + 157.   1 ima
149. Иван С. Тургењев: РУЂИН. Роман. Превела с руског Зорка Велимировић. Стр. 143.    in
150. Јанко М. Веселиновић: ХАЈДУК СТАНКО. Роман. У редакцији с предговором Јеремије Живановића. Стр. XXXV + 372.    in 
151. Димитрије Викелас: ЛУКА ЛАРАС. Новела. У преводу, редакцији и с предговором др Драгутина Анастасијевића. Стр. VIII + 129.   3 ima
152. Жан Расин: АТАЛИЈА. Трагедија у пет чинова. С француског превео Сима Пандуровић. С предговором Миодрага Ибровца. Стр. XXXVIII + 81.   1 ima
153. Милан Марјановић: САВРЕМЕНА ХРВАТСКА. Стр. XV + 360.   2 ima
154. Др Јевто Дедијер: НОВА СРБИЈА. Са 40 слика у тексту и картом нове Србије. Стр. X + 302.    in
КОЛО XXIII Четири књиге, бр. 155—158 Година издања 1921. Штампарско предузеће „Застава“ д.д., Нови Сад. Тираж 12.000 комплета   prazno
155. Сима Пандуровић: СТИХОВИ.Стр. 128   5 ima
156. Светозар Ћоровић: МЕЋУ СВОЈИМА. Роман. Предговор написао Марко Цар. Стр. VIII + 198.   2 ima
157. СПОМЕНИЦА СТОЈАНА НОВАКОВИЋА. Стр. V + 219   4 ima
158. Михаил Љермонтов: ЈУНАК НАШЕГА ДОБА. Превео Милош С. Московљевић. Стр. 162.   1 ima
КОЛО XXIV Пет књига, 6р. 159—163 Година издања 1922. Београд. Штампарско предузеће „Застава" д.д., Нови Сад. Тираж 10.000 комплета.   prazno
159. Др Лаза Костић: ДРАМЕ. У редакцији и с предговором Јеремије Живановића. Стр. XV + 237.   3 ima
160. Вељко Милићевић: ОПСЕНЕ. Роман. Стр. 198.   2 ima
161. Вук Ст. Караџић: ЦРНА ГОРА И БОКА КОТОРСКА. Превео с немачког и предговор написао Љубомир Стјановић. Стр. V + 111. Прилог: карта Црне Горе.   2 ima
162. Др Фердо Шашић: БИСКУП ШТРОСМАЈЕР И ЈУЖНОСЛОВЕНСКА МИСАО. Први део. Стр. 160.   3 ima
163. Проспер Мериме: ПРИПОВЕТКЕ. Превео с францускога Светислав Петровић. Предговор написао Жил Леметр. Стр. VIII + 192.   2 ima
КОЛО XXV Шест књига, бр. 164—169 Година издања 1922. Београд. Штампарско предузеће „Застава" д.д., Нови Сад. Тираж 15.000 компл.   prazno
164. Милета Јакшић: ПЕСМЕ. Стр. 194   3 ima
165. Љубомир П. Ненадовић: ПИСМА ИЗ НЕМАЧКЕ. Предговор Павла Поповића. Уредио Владимир Ћоровић. Стр. XLV+ 166.   2 ima
166. Драгиша Васић: ЦРВЕНЕ МАГЛЕ. Стр. 111.   2 ima
167. Јохан Христоф Фридрих фон Шилер: ВИЉЕМ ТЕЛ. Позоришна игра у пет чинова. С немачког превео Алекса Шантић. Предговор написао Милош Тривунац. Стр. XII + 144.   3 ima
168. Коста Н. Костић: НАШИ НОВИ ГРАДОВИ НА ЈУГУ. Предговор написао Тихомир Р. Ћорђевић. Стр. XII + 142   2 ima
169. Жил Пајо: ВЕШТИНА БИТИ ЧОВЕК. (Књига мудрости). Превео с француског и предговор написао Јован М. Јовановић. Стр. IX + 203.   2 ima
КОЛО XXVI Шест књига, бр. 170—175. Година издања 1923. Београд. Штампарија „Родољуб“ а.д. Тираж 15.000 комплета.   prazno
170. Петар Петровић Његош: ЛУЧА МИКРОКОЗМА. Приредио за штампу Милан Решетар. Предговор: "Филозофија у Лучи микрокозми" написао др Бранислав Петронијевић. Стр. XVI + 78.   3 ima
171. Симо Матавуљ: ИЗ РАЗНИЈЕХ КРАЈЕВА. Приповетке. Уредио и предговор написао Марко Цар. Стр. XVIII + 248.   1 ima
172. Стојан В. Живадиновић: ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА. Роман. Стр. 116.   2 ima
173. Марко Цар: НАШЕ ПРИМОРЈЕ. Слике и утисци с приморја. Стр. 159 са 10 слика у тексту.   5 ima
174. Др Тихомир Р. Ђорђевић: НАШ НАРОДНИ ЖИВОТ. Стр. 194.   1 ima
175. Тит Макције Плаут: ОДАБРАНЕ КОМЕДИЈЕ. Превео с латинског и предговор написао др Веселин Чајкановић. Стр. VI + 212.   3 ima
КОЛО XXVII Осам књига, бр. 176—183. Година издања 1924. Београд. Штампарије: књ. 176, 181 и 182 Акционарска штампарија ад; књ. 177 и 183 Графички институт „Народна мисао“ а.д. И књ. 178, 179 и 180 Штампарија „Макарије“ а.д., Београд—Земун. Тираж 15.000 комгглета.   prazno
176. Владимир Станимировић: ИЗГНАНИЦИ. Албанска одисеја, три дела, у стиху, са прологом Стр. IX + 105   2 ima
177. ПРИПОВИЈЕСТИ ЦРНОГОРСКЕ И ПРИМОРСКЕ. Скупио и сложио Стјепан Митров Љубиша. Предговор написао Марко Цар. Стр. XXXIII + 268   5 ima
178. Милица Јанковић: ПЛАВА ГОСПОЂА. Роман. Стр. 173.   1 ima
179. Иво Андрић: ПРИПОВЕТКЕ. Стр. 117.   3 ima
180. СТАРЕ СРПСКЕ БИОГРАФИЈЕ. I. Превео и објаснио Миливоје Башић. Стр. XXVI + 251 са 16 слика у тексту.   3 ima
181. ПЕСМА О КРАЉУ НАЛУ. Уломак из староиндискога „Махабхарата“. Превео с оригинала и протумачио, предговор, поговор и белешке написао Тома Маретић. Стр. XXVII + 150.   4 ima
182. Виљем Шекспир: ХАМЛЕТ ДАНСКИ КРАЉЕВИЋ. Трагедија у пет чинова. Превео и предговор написао Сима Пандуровић. Стр. LX + 201.   in 
183. Владимир Назор: ЛИРСКЕ ПЈЕСМЕ (1900—1925). Стр. 199   2 ima
КОЛО XXVIII Шест књига, бр. 184—189 Година издања 1925. Београд. Штампарије: књ. 184, 186 и 189 Графички институт ,Народна мисао“ а.д.; књ. 185, 187 и 188 Штампа задруга шгампарских радника „Родољуб“. Тираж 12.000 комплета.   prazno
184. Милован Ћ. Глишић: ПРИПОВЕТКЕ. Друга књига. Уредио и белешку о овом издању саставио Урош Џонић. Стр. IV + 144.    in
185. Вељко Петровић: ПРИПОВЕТКЕ. Стр. 186.    in 
186. Влахо Вуковац: МОЈ ЖИВОТ. С предговором и тумачењима Марка Цара, Стр. XVI + 181.   2 ima
187. Др Имбро Игњатијевић Ткалац: УСПОМЕНЕ ИЗ МЛАДОСТИ У ХРВАТСКОЈ. У преводу и с напоменама дра Јосипа Матасовића. Стр. 199.   2 ima
188. Богдан Поповић: БОМАРШЕ. Стр, 166.   6 ima
189. Бомарше П.О.К. (Пјер Огистен Карон де): ФИГАРОВА ЖЕНИДБА или ЛУДИ ДАН. Комедија у пет чинова. Превео Милан Грол. Стр. 183.   5 ima
КОЛО XXIX Седам књига, бр. 190—196 Година издања 1926. Београд. Штампарије: књ. 190, 191 и 194 Штампа задруга штампарских радника „Родољуб“; књ. 192 Графички уметнички завод „Планета"; књ. 193 и 195 Штампарија Уједињење а.д. и књ. 198 Штампарија Драг. Грегорић. Тираж 12.000 комплета.   prazno
190. Виктор Цар Емин: НОВЕ БОРБЕ. Роман из Истре. Стр. 197.   1 ima
191. Григорије Божовић: ПРИПОВЕТКЕ. Стр. 199.   2 ima
192. Анђелија Л. Лазаревић: ПАЛАНКА У ПЛАНИНИ и ЛУТАЊА. Уредио и предговор написао Павле Поповић. Стр. XXV + 103.   1 ima
193. Др Михаило Гавриловић: ИЗ НОВЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ. Студије. Уредио и предговор написао Слободан Јовановић. Стр. XII + 209.   1  ima
194. Др Имбро Игњатијевић Ткалац: УСПОМЕНЕ ИЗ МЛАДОСТИ У ХРВАТСКОЈ. Друга књига. У преводу и с напоменама дра Јосипа Матасовића. Стр. 143 са сликом писца и 8 слика у прилогу.   3 ima
195. Есхил и Софокле: ОДАБРАНЕ ТРАГЕДИЈЕ. С грчког превео Милош Ђурић. Предговор написао Веселин Чајкановић. Стр. XIX + 202.   1 ima
196. Лоренс Стерн: СЕНТИМЕНТАЛНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ФРАНЦУСКУ И ИТАЛИЈУ. С енглеског превео Драгомир М. Јанковић. Предговор написао Д. Хелибертн Ло. Стр. 119,   4 ima
КОЛО XXX Седам књига, бр. 197—203 Година издања 1927. Београд. Штампарије: књ. 197 и 203 Штампарија „Млада Србија"; књ. 198 и 202 Штампарија „Златибор" и књ. 199, 200 и 201. Штампарија „Св. Сава“ М. Сладековића. Тираж 12.000 комплета.   prazno
197. Милутин Бојић: ПЕСМЕ И ДРАМЕ. Уредио и предговор написао Владимир Ћоровић. Стр. XIII + 232.   5 ima
198. Иво Војновић: ДУБРОВАЧКА ТРИЛОГИЈА. Allons entants... — Сутон — На тараци. Уредио и предговор писао Миодраг Ибровац. Стр. XIV 4- 176.   4 ima
199. Јанко М. Веселиновић: СЛИКЕ ИЗ СЕОСКОГ ЖИВОТА. Свеска трећа. Уредио и предговор написао Бранислав Миљковић. Стр. XIV + 176.   2 ima
200. Сибе Миличић: ЖЕНА И ЧОВЕК. Приповетке. Уредио и предговор написао Милан В. Богдановић. Стр. VII + 133.   2 ima
201. ЦВИЈИЋЕВА КЊИГА. Уредили, предговоре и напомене написали Боривоје Ж. Милојевић и др Јован Ердељановић. Стр. XXXV + 131.   4   ima
202. СЛОВЕНАЧКА. Зборник радова. Уредили Антон Мелик и Милко Кос. Превео са словеначког Душан Хинић. Стр. 222 са 16 слика у тексту.   3 ima
203. Шарл Дил: ВИЗАНТИСКЕ СЛИКЕ. Прва књига. Превела с француског Олга Косановићева. Стр. 224.   2 ima
КОЛО XXXI Седам књига, бр. 204—210 Година издања 1928. Београд. Штампарије: књ. 204, 206, 208 и 209 Штампарија „Млада Србија" Анђелковић; књ. 205 и 207 Штампарија „Привредник" и књ. 210 Штампарија „Златибор". Тираж 11.000 комплета.   prazno
204. Даница Марковић: ТРЕНУЦИ И РАСПОЛОЖЕЊА. Предговор Велимира Живојиновића. Стр. XIV + 141.   3 ima
205. Јаков Игњатовић: ЧУДАН СВЕТ. Роман. Уредио и предговор написао Бранислав Миљковић. Стр, XVI + 157   2 ima
206. Бранислав Ђ. Нушић: ПРИПОВЕТКЕ. Предговор Живка Милићевића. Стр. XVII + 164.   5 ima
207. Бранимир Ћосић: ДВА ЦАРСТВА. Роман. Предговор Милана В. Богдановића. Стр. VIII + 290.   2 ima
208. Фирдуси: РУСТЕМ и СУХРАБ. Епизода из ШАХНАМЕ у 24 певања. Превео с персиског, предговор, напомене и поговор написао др Фехим Бајрактаревић. Стр. LXXX + 107.   5 ima
209. Јован М. Јовановић: СТВАРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. Књига прва. Стр. 228.   ima
210. Милутин Д. Лазаревић: НАШИ РАТОВИ ЗА 0СЛ0БОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ. СРПСКО-ТУРСКИ РАТ 1912. ГОДИНЕ. Књига прва са 5 карата у прилогу и 18 скица у тексту. Стр. 288.   1 ima
КОЛО XXXII Осам књига, бр. 211—218 Година издања 1929. Београд. Штампарије: књ. 211, 215, 216 и 218 Штампарија „Млада Србија“, Анђелковић; књ. 212 и 213 Штампарија „Св. Сава“ М. Сладековића и књ. 214 и 217 Народна штампарија. Тираж 10.000 комплета   prazno
211. Силвије Страхимир Крањчевић: ИЗАБРАНЕ ПЈЕСМЕ. Уредио и предговор написао др Антун Барац. Стр. XL + 99.   1  ima
212. Љубомир П. Ненадовић: О ЦРНОГОРЦИМА. ПИСМА СА ЦЕТИЊА 1878. ГОДИНЕ. Уредио и предговор написао Владимир Ћоровић. Стр. VI + 229.   4 ima
213. Драгиша Васић: ПРИПОВЕТКЕ. Предговор Милана В. Богдановића. Стр. VIII + 187.   5 ima
214. Нико Бартуловић: НА ПРЕЛОМУ. Роман. Предговор Владимира Ћоровића. Стр. X + 264 + 8.   8 ima
215. Јован М. Јовановић: СТВАРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. Књига друга. Стр. 198.   1 ima
216. Милутин Д. Лазаревић: НАШИ РАТОВИ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ. СРПСКО - ТУРСКИ РАТ 1912. ГОДИНЕ. Књига друга са 5 карата у прилогу и 23 скице у тексту. Стр. 273.   2 ima
217. Шарл Дил: ВИЗАНТИСКЕ СЛИКЕ. Друга књига. Превела с француског Олга Косановићева. Предговор др Филарета Гранића. Стр. XI + 171.   4 ima
218. Јован Јовановић Змај: ЂУЛИЋИ и ЂУЛИЋИ УВЕОЦИ. С уводом Павла Поповића. Напомене израдио Драгољуб Павловић. Стр. ХLIII+ 170.   1 ima
КОЛО XXXIII Шест књига, бр. 219—224. Година издања 1930. Београд. Штампарија „Млада Србија“, Анђелковића. Тираж 10.000 ком.   prazno
219. Иван Цанкар: ПРИПОВЕТКЕ. Превели Ћ. Ч. Шаин и Нико Бартуловић. Уредио и предговор написао Нико Бартуловић. Стр. XXXVI + 215.   2 ima
220. Вељко Милићевић: ПРИПОВЕТКЕ. Уредио и предговор написао Живко Милићевић. Стр. XXXVII + 159.   2 ima
221. Динко Шилуновић: СА КРКЕ И СА ЦЕТИНЕ. Приповетке. Белешка Српске књижевне задруге о Динку Шимуновићу. Стр. IV + 187.   4 ima
222. Др Веселии Чајкановић: ВЕРГИЛИЈЕ И ЊЕГОВИ САВРЕМЕНИЦИ. Стр. IV + 197 са сликом Публија Вергилија Марона   3 ima
223. Јован М. Јовановић: СТВАРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. Књига трећа. Стр. 144.   2 ima
224. Ернест Ренап: УСПОМЕНЕ ИЗ ДЕТИЊСТВА И МЛАДОСТИ С француског превео Радоје Л. Кнежевић. Предговор Миодрага Ибровца. Стр. XXIV + 214 са сликом аутора.   1  ima
КОЛО XXXIV Седам књига, бр. 226—231 Година издања 1931. Београд. Штампа и повез Издавачког предузећа „Народна просвета“. Тираж 8.000 комплета.   prazno
225. Стеван П. Бешевић: СА СТАРИХ ЖИЦА. Песме. Стр. 156 + IV.   1 ima
226. Аугуст Шеноа: ЧУВАЈ СЕ СЕЊСКЕ РУКЕ. Историчка приповијест. С предговором дра Антуна Барца. Стр. ХLV + 119, са сликом писца.   1  ima
227. Стеван Сремац: ПРИПОВЕТКЕ. Књига прва. Стр. 182, са сликом аутора.   1 ima
228. Божидар Кнежевић: МИСЛИ. У редакцији Паулине Лебл-Албале. С предговором дра Ксеније Атанасијевић. Стр. XXXIX + 171.   1  ima
229. Слободан Јовановић: ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ И КЊИЖЕВНОСТИ. Стр. 184.   2 ima
230. Јохан Волфганг Гете: ЕГМОНТ. Трагедија у пет чинова. У преводу Велимира Живојиновића. С предговором дра Милоша Тривунца. Стр. XLII + 135 са сликом писца.   3 ima
231. Милутин Д. Лазаревић: НАШИ РАТОВИ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ. СРПСКО-ТУРСКИ РАТ 1912. ГОДИНЕ. Књига трећа, са 4 карте у прилогу и 7 скица у тексту Стр. 202.   1 ima
КОЛО XXXV Седам књига, бр. 232—238 Година издања 1932. Београд. Штампарија Драг. Грегорића. Тираж 7.000 комплета.   prazno
232. Душан Васиљев: ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ. Са предговором Велимира Живојиновића. Избор песама извршио Живко Милићевић. Стр. XV + 94 + XXII.   2 ima
233. Стеван Сремац: ПРИПОВЕТКЕ. Књига друга. Стр. 153.   3 ima
234. Анђелко М. Крстић: ПРИПОВЕТКЕ. Стр. 125.   3 ima
235. ВУКОВА КЊИГА I. Уредио и предговор написао Тихомир Р. Ђорђевић. Стр. V + 144.   5 ima
236. Богдан Поповић: ЧЛАНЦИ И ПРЕДАВАЊА О КЊИЖЕВНОСТИ, УМЕТНОСТИ, ЈЕЗИКУ, И МОРАЛУ, Стр. 277   2 ima
237. Михаило Петровић: КРОЗ ПОЛАРНУ ОБЛАСТ. Огр. 248 са 84 слике у тексту.   3 ima
238. Рудјард Киплинг: ПРИПОВЕТКЕ ИЗ ИНДИЈЕ. Превео с енглеског Милован Антуновић Коблишка. С предговором X. Мери Стенсфилд-Поповић. Стр. XIV + 157.   3 ima
КОЛО XXXVI Седам књига, бр. 239—245 Година издања 1933. Београд. Штампарија Драг. Грегорића. Тираж 7.000 комплета.   prazno
239. Мирко Королија: ПЕСМЕ. Стр. 199.   3 ima
240. Стеван Сремац: ПРИПОВЕТКЕ. Књига трећа. Стр. 183.   3 ima
241. Борисав Станковић: НЕЧИСТА КРВ. Роман. Стр. 214.    in
242. Милан Вукасовић: ПРИПОВЕТКЕ И БАСНЕ. Стр. 243   3 ima
243. Петар Петровић-Пеција: ДРАМЕ. Стр. 150.   4 ima
244. Евгеније В. Спекторски: ДРЖАВА И ЊЕН ЖИВОТ. Стр. 222.   1 ima
245. Александар Сјергјејевич Пушкин: ПРИПОВЕТКЕ. Превео и предговор написао Стеван Ђ. Јањић. Стр. 245, са сликом писца.   2 ima
КОЛО XXXVII Седам књига, 6р. 246—252 Година издања 1934. Београд. Штампарија Драг. Грегорића. Тираж 6.000 комплета.   prazno
246. Велимир Живојиновић (V. Massuka): СТИХОВИ. Стр. 160   1 ima
247. Вељко Петровић: ПРИПОВЕТКЕ. Књига друта. Стр. 137.   1 ima
248. Светолик П. Ранковић: СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА. Роман. Стр. 200.    in
249. ВУКОВА КЊИГА II. Приређивач издања Милош Ивковић. Стр. 178   3 ima
250. Јован Скерлић: КЊИЖЕВНЕ СТУДИЈЕ. Прва књига. Предговор Миодрага Ибровца. Приређивачи издања: Светислав Петровић и Миодраг Ибровац. Стр. XV + 166 са сликом писца.   2 ima
251. Милутин Д. Лазаревић: НАШИ РАТОВИ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ. Књига четврта. СРПСКО-БУГАРСКИ РАТ 1913. године. Са 4 карте у прилогу и 15 скица у тексту. Стр. 247.   1 ima
252. Молијер: УОБРАЖЕНИ БОЛЕСНИК. Превео Богдан Поповић. УЧЕНЕ ЖЕНЕ. Превео Драгослав Илић. Предговор Богдана Поповића. Стр. 223.   2 ima
КОЛО XXXVIII Осам књига, бр. 253—260 Година издања 1935. Београд. Штампарија Драг. Поповића. Тираж 6.500 комлета.   prazno
253. Стеван Луковић и Велимир Рајић: ПЕСМЕ. С предговором и у редакцији Живка Миљићевића. Стр. 110.   2 ima
254. Милета Јакшић: МИРНА ВРЕМЕНА. Приповетке. Стр. 179.   5 ima
255. Стеван Сремац: ПРИПОВЕТКЕ. Књига четврта. Предговор од Павла Поповића, у редакцији Уроша Џонића и Душана Богосављевића. Стр. ХСV+ 155.   2 ima
256. Б. Б~вић (Тодор Љ. Поповић): ГИЛА. Приповетка. Стр. 116.   2 ima
257. Архиепископ Данило II: ЖИВОТИ КРАЉЕВА И АРХИЕПИСКОПА СРПСКИХ. Превео др Лазар Мирковић. Предговор написао др Никола Радојчић. Стр. XXIX + 308 са 24 слике у тексту.   1 ima 
258. Јован Скерлић: КЊИЖЕВНЕ СТУДИЈЕ. Друга књига. Приређивачи издања: Светислав Петровић и Миодраг Ибровац.Стр. 201.   1 ima
259. Молијер: ШКОЛА ЗА ЖЕНЕ. МИЗАНТРОП. Комедије. Превела у стиху са францускога Радмила Николић-Миљанић. Стр. 181.   1 ima
260. СПОМЕНИЦА СЛОБОДАНА Ј. ЈОВАНОВИЋА. Прва књига Фонда Слободана Ј. Јовановића пређашњег консула. Увод написао Милан В. Богдановић. Стр. 283 са 2 слике Слободана З. Јовановића.   1 ima
КОЛО XXXIX Седам књига, 6р. 261—268 Година издања 1936. Београд. Штампарија Драг. Грегорића. Тираж 6.500 комплета.   prazno
261. Милан М. Ракић: ПЕСМЕ. Стр.112.   2 ima
262. Иво Андрић: ПРИПОВЕТКЕ. II. Стр. 122.   1 ima
263. Јаков Игњатовић: ПАТНИЦА. Роман. Са предговором   2 ima
264. Вељка Петровића. Стр. XXVII + 397.    in
265. СТАРЕ СРПСКЕ БИОГРАФИЈЕ XV И XVII ВЕКА — ЦАМБЛАК, КОНСТАНТИН, ПАЈСИЈЕ. — Превео др Лазар Мирковић. Са предговором Павла Поповића. Стр. LХХ +164 са шест слика у тексту. Друга књига Фонда Слободана Ј. Јовановића, пређ. конзула са његовом сликом.   3 ima
266. Марко Цар: ЕСЕЈИ. Стр. 225.   5 ima
267. ЧЕХОСЛОВАЧКА. Зборник радова са предговором др Едуарда Бенеша. Превео с рукописа др Бранко Милетић. Стр. 305 са 18 слика у тексту.   4 ima
268. Виктор Иго: РУЈ БЛАЗ. Превео у стиховима Андреја Милићевић. Предговор написао Светислав Петровић. Стр. XVIII + 134.   5 ima
КОЛО ХL Осам књига, бр. 269—276 Година издања 1937. Београд. Штампарија Драг. Грегорића. Тираж 6.000 комплета.   prazno
269. Тин Ујевић: ПЕСМЕ. Стр. 176.   1 ima
270. Милица Јанковић: ЉУДИ ИЗ СКАМИЈЕ. Приповетке. Стр. 151.   2 ima
271. Душан Радић: СЕЛО. Роман. Стр. 254.   1 ima
272. Марин Држић: КОМЕДИЈЕ. I. НОВЕЛА ОД СТАНЦА. ДУНДО МАРОЈЕ. Са предговором и објашњењима др Драгољуба Павловића. Стр. XXXV + 175. Као посебан прилог уз књигу број 272 броширано, др Драг. Павловић: Напомене уз комедију Марина Држића (Књига прва). Стр. 38.   1 ima
273. Бранко Лазаревић: ОГЛЕДИ. Стр. 135.   3 ima
274. Светозар Марковић: ИЗАБРАНИ СПИСИ. Предговор написао Јаша М. Продановић. Трећа књига Фонда Слободана Ј. Јовановића, пређ. конзула са сликом Слободана Ј. Јовановића. Стр. XXXIV + 200.   4 ima
275. Ђакомо Леопарди: ПЕСМЕ И ПРОЗА. Превео Сибе Миличић. Предговор написао Марко Цар. Стр. 230 са сликом аутора.   1 ima
276. Чарлс Дарвин: МОЈ ЖИВОТ. С успоменама Франциса Ч. Дарвина. Превео с енглеског Милан С. Недић. Уводни есеј о Дарвину од Боривоја Д. Милојевића. Стр. 184 са сликом аутора и 3 слике у тексту.   4 ima
КОЛО ХLI Осам књига, бр. 277—284 Година издања 1938. Београд. Штампарија Драг. Грегорића. Тираж 6.000 комплета   prazno
277. Драгољуб Ј. Филиповић: РОДОЉУБИВЕ ПЕСМЕ, Косовски божури — Краљевић Марко — Котарски сердари — Ослобођење. Предговор написао Драгиша Васић. Стр. 138   1 ima
278. Нико Бартуловић; ИЗАБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ. Стр. 181   3 ima
279. Андре Мороа: ПОДНЕБЉА, Роман. Превела с француског и предговор написала Јелисавета Ибровац. Стр. 2.37 са сликом писца   1 ima
280. Пера Тодоровић: ОДЛОМЦИ ИЗ ДНЕВНИКА ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА. УСПОМЕНЕ ИЗ СРПСКО-ТУРСКОГ РАТА 1876. ГОДИНЕ. (На корицама ове књиге наслов гласи: ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА). Стр, 158.   1  ima
281. Андра Николић: КЊИЖЕВНИ РАДОВИ. Спремио за штампу Јаша М. Продановић. Предговор написао Павле Поповић. Стр. 288. Четврта књига Фонда Слободана Ј. Јовановића, пређ. конзула са његовом сликом.   4 ima
282. Доментиан: ЖИВОТИ СВЕТОГА САВЕ И СВЕТОГА СИМЕОНА. Превео др Лазар Мирковић са предговором др Владимира Ћоровића. Стр, 330.   3 ima
283. Вилијем Шекспир: КАКО ВАМ ДРАГО. Комедија. Превели с енглеског Боривоје Недић и Велимир Живојиповић. Стр. 127.   1 ima
284. Морис Палеолог, члан Француске академије, амбасадор Француске: КАВУР. Превео с француског Брана И. Марковић. Са предговором Марка Цара. Стр. 284 са сликом Кавура.   4 ima
КОЛО XLII Седам књига, бр. 285—292. Година издања 1939. Београд. Штампарија Драг. Грегорића. Тираж 6.000 комплета   prazno
285. Владислав Петковић — DIS: ПЕСМЕ. Средио и предговор написао Божидар Ковачевић. Стр. XXII+175. Пета књига Фонда Слободана Ј. Јовановића, пређ. конзула са његовом сликом.   1 ima
286. Вељко Милићевић: ПРИПОВЕТКЕ. Друга књига. Средио Живко Милићевић. Стр. 186.   2 ima
287. Мишко Крањец: ПРИПОВЕТКЕ. Превео са словеначког и предговор написао Тоне Потокар. Стр. XI + 176.   4 ima
288. Павле Поповић: РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ. Поговор о   8 ima
289. овој књизи написао редактор Павле Стевановић. Стр. 368 са сликом писца.   8 ima
290. Симо Матавуљ: БИЉЕШКЕ ЈЕДНОГ ПИСЦА. У редакцији и с предговором Марка Цара. Стр. 263, са сликом писца.   2 ima
291. Милутии Гарашанин: ДОКОЛИЦЕ. У редакцији и с предговором Јаше М. Продановића. Стр. 174 са сликом писца   2 ima
292. Иван Буњин: ЖИВОТ МЛАДОГА АРСЕЊЕВА. Роман. Превод Николе Видаковића. Предговор Александра Соловјева. Стр. 114- 240. Нобелова награда за књижевност 1933. године.   2 ima
КОЛО XLIII Осам књига, бр. 293—300 Година издања 1940. Београд. Штампарија Драг. Грегорића. Тираж 6.000 комплета.   prazno
293. Лазар Костић: ПЕСМЕ. У редакцији и са уводом Љубомира Петровића. Стр. XVI + 189, са сликом писца.   2 ima
294. Јован Дучић: ГРАДОВИ И ХИМЕРЕ. Стр. 313.   1 ima
295. Григорије Божовић: ПРИПОВЕТКЕ. Стр. 217. Шеста књига Фонда Слободана Ј. Јовановића, пређ. конзула са његовом сликом.   1 ima
296. Стеван Сремац: ВУКАДИН. Приповетка. Стр. 208.   2 ima
297. Живорад ВукосављевиП: СУДАР У ВАЗДУХУ. Роман. Стр. 298.   1 ima
298. Јован Ристић: ИСТОРИСКИ СПИСИ. I. Предговор написао Слободан Јовановић. Стр. 172 са сликом писца.   2  ima
299. Ристо Радуловић: РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ. У редакцији и с предговором Пера Слијепчевића. Стр. ХСI + 196, са сликом писца и факсимилом једног његовог писма.   4 ima
300. ОДЛОМЦИ РУМУНСКЕ ПРОЗЕ. У редакцији, преводу и с предговором Лепосаве Павловић. Стр. XXX + 85.   1 ima
КОЛО ХLIV Шест књига, бр. 301—306 Године издања 1947, 1948. и 1949.   prazno
301. КРОЗ БОРБУ И СТРАДАЊА. Зборник приповедака. 1947. Штампарско издавачко предузеће Народног фронта Србије. Стр. 412, тираж 6.000 примерака.    in
302. Иван С. Тургењев: ОЧЕВИ И ДЕЦА. Роман. Превео с руског Милош С. Московљевић. Предговор Д. И. Писарева, превела с руског Исидора Секулић. 1947. Синдикално издавачко штампарско предузеће „Рад“. Стр. 295, тираж 6.000 примерака.   in 
303. Симо Матавуљ: И3 БЕОГРАДСКОГ ЖИВОТА. Приповетке са предговором др Вида Латковића. 1948. Штампарско издавачко предузеће „Задружна књига". Стр.280, тираж 6.000 примерака.   1 ima
304. Милорад Панић-Суреп: СВЕТЛОСТ ЗЕМАЉСКА. 1948. Штампарско издавачко предузеће „Задружна књига“. Стр. 134, тираж 4.000 примерака.    in
305. Јорјо Тадић: ДУБРОВАЧКИ ПОРТРЕТИ. I. 1948. Штампарско издавачко предузеће „Задружна књига". Стр. 368, тираж 4.600 пр.   1 ima
306. Јаша М. Продановић: НАШИ И СТРАНИ. Огледи из историје књижевности и културе. Предговор Божидара Ковачевића. 1949. Штампарско предузеће „Нови дани“. Стр. XI + 265, тираж 7.000 примерака.   2 ima
КОЛО XLV Пет књига, бр. 307—312 Године издања 1949, 1950 и 1951. Београд. Штампарија „Култура“.    
307. Родољуб Чолаковић: КУЋА ОПЛАКАНА. 1949. Стр.266, тираж 8.000 примерака.    in
308. Божидар Ковачевић: ИЗ ПРОШЛОСТИ. Чланци и огледи. 1949. Стр. 332, тираж 7.000 примерака.   1 ima
309. Др Душан 3. Милачић: БАЛ3АК. ЖИВОТ И РАД. 1949. Стр. 316, тираж 8.000 примерака.   1 ima
310. Сретен Л. Поповић: ПУТОВАЊЕ ПО НОВОЈ СРБИЈИ (1878. и 1880).   in 
311. Приредио за штампу и предговор написао Ђуро Гавела. 1950. Стр. 580, тираж 7.000 примерака   in 
312. Александар Белић: ОКО НАШЕГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА Чланци, огледи и популарна предавања. 1951. Стр. 348, тираж 6.000 примерака.    in
КОЛО ХLVI Шест књига, бр. 313—318 Година издања 1951. и 1952. Београд. Штампарија „Култура".    
313. Милорад П. Шапчанин: ПРИПОВЕТКЕ. Предговор Уроша Џонића. 1951. Стр. 300, тираж 5.000 примерака.   1 ima
314. Анђелко М. Крстић: ПРИПОВЕТКЕ. Књига друга. Приредио и белешку о писцу написао Божидар Ковачевић. 1951. Стр. 235, тираж 7.000 примерака.   1 ima
315. Исидора Секулић: ЊЕГОШУ КЊИГА ДУБОКЕ ОДАНОСТИ. I. 1951. Стр, 389, са 5 слика у тексту, тираж 4.500 примерака.   3 ima
316. Др Петар И. Поповић: ЦРНА ГОРА У ДОБА ПЕТРА I И ПЕТРА II. 1951. Стр. 340, тираж 4.000 примерака.   1 ima
317. Вељко Петровић: СТИХОВИ. Избор из књига „Родољубиве песме“, „На прагу“ и неки од новијих. 1951. Стр. 258, тираж 3.500 примерака.   1 ima
318. Милан Грол: ИЗ ПОЗОРИШТА ПРЕДРАТНЕ СРБИЈЕ. Спомени савременика о глумачким генерацијама преткумановске Србије. 1952. Стр. 315. Прилози са сликама обележени од I до XX стране. Тираж 3.600 примерака.   1 ima
КОЛО ХLVII Пет књига, бр. 319—324. Године издања 1952, 1953. и 1954. Београд. Штампарија „Култура"   prazno
319. Стеван Ј. Јаковљевић: СРПСКА ТРИЛОГИЈА. Први и    in 
320. други део. 1952. Стр. 498, тираж 5.000 примерака.    in
321. Стеван Ј. Јаковљевић: СРПСКА ТРИЛОГИЈА. Трећи део. 1952. Стр. 422, тираж 5.000 примерака.    in
322. Радоје М. Домановић: ХУМОР И САТИРА. Приповетке. Редакција и предговор Бранислав Миљковић. 1953. Стр. XVI + 290, тираж 3.000 примерака.    in 
323. АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕ СРПСКЕ ЛИРИКЕ. Саставио Богдан Поповић. Девето издање. Белешка „О овом издању“ и „Примедба уз ово издање" Српске књижевне задруге. 1953. Стр. 298, тираж 6.000 примерака.   1  ima 
324. Стојан Новаковић: УСТАНАК НА ДАХИЈЕ 1804. Оцена извора. Карактер устанка. Војевање 1804. Приредио за штампу Милан Ћоковић. Белешку о овом издању написао Милорад Панић-Суреп. 1954. Стр. 351, са картом Београдског пашалука, тираж 4.000 примерака.   2 ima
КОЛО ХLVIII Четири књиге, бр. 325—330 Година издања 1954. Београд. Штампарија "Култура".   prazno
325. др Душан 3. Милачић: ВИКТОР ИГО. Живот и рад. Огр. 288, тираж 3.000 примерака.   2 ima
326. Иво Андрић: ОДАБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ. Књига прва.    in 
327. Јубиларно издање поводом шездесете годишњице пишчева живота. Приредио за штампу Божидар Ковачевић. Стр. 468 са сликом писца, тираж 4.000 примерака.    in
328. Иво Андрић: ОДАБРАНЕ ПРИПОВЈЕТКЕ, Књига друга.    in 
329. Приредио за штампу и белешке о писцу и овом издању написао Божидар Ковачевић. Стр. 553, тираж 4.000 при- мерака.    in
330. Андре Малро: ЉУДСКА СУДБИНА. (Наслов оригинала: Andre Malraux, La condition humaine). Превеле Марија Ћорђевић и Љубица Бауер-Протић. Белешку о писцу написао Бранислав Миљковић. Стр. 328, тираж 4.000 примерака    in
КОЛО ХLIX Пет књига, бр. 331—336 Године издања 1955. и 1956. Београд Штампарија "Култура“.   prazno
331. Иполит Тен: ФИЛОЗОФИЈА УМЕТНОСТИ. (Наслов   1 ima
332. оригинала: Нiрроyte Taine. La philosophie de l`art). Превео и поговор написао Момчило Стевановић. 1955. Стр. 510, тираж 3.000 примерака.   1 ima
333. Франце Бевк: КАПЕЛАН ЧЕДЕРМАЦ. (Наслов оригинала: France Bevk, Kaplan Martin Čedermac). Превео и предговор написао др Милан Ракочевић, 1955. Стр. 242, тираж 3.500 примерака.    in
334. Танасије Младеновић: КАМЕН И АКОРДИ, 1955. Стр. 131, тираж 2.000 примерака    in 
335. КЊИГА О СТЕРИЈИ. Књигу уредили Бранислав Миљковић и Милан Ђоковић. Предговор „О стогодишњици Јована Поповића-Стерије", којој је посвећена ова књига, написао Бранислав Миљковић. Редактор Бранислав Миљковић. 1956. Стр. 411 са сликом Јована Поповића Стерије и два прилога фото снимака позоришних плаката у тексту. Тираж 4.000 примерака.   2 ima
336. Пеко Дапчевић: КАКО СМО ВОДИЛИ РАТ. 1956. Стр. 325, тираж 3.000 примерака.   1 ima
КОЛО L , Пет књига, бр. 337—342. Године издања 1957. и 1958. Београд, Штампарија ,Култура“.   prazno
337. Торквато Тасо: ОСЛОБОЂЕНИ ЈЕРУСАЛИМ. Слободно   4 ima
338. препјевао Драгиша Станојевић. Предговори: „Торквато Тасо“, написао Ерос Секви и „Поводом препева `Ослобођеног Јерусалима`" написао Бранислав Миљковић. 1957. Стр. XLI + 578. Тираж 3.500 примерака.   4 ima
339. Милош Н. Ђурић: НА ИЗВОРИМА УМЕТНИЧКЕ ЛЕПОТЕ. Огледи о Хомеру. 1957. Стр. 242, са сликом Хомера, тираж 3.000 примерака.   2 ima
340. Вук Стеф. Караџић: ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ НАРОДА СРПСКОГА. Описао их и за штампу приуготовио Вук Стеф. Караџић. Поговор о овом издању написао редактор Бранислав Миљковић. 1957. Стр. 337, тираж 3.000 примерака   2 ima
341. Никола Вулић: ИЗ РИМСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. Предговор Виктора Новака. 1958. Стр. LXXVI+ 247, тираж 3.000 примерака    in
342. Живан Живановић: СРБИЈА У РАТОВИМА. Сећања. Избор, редакција и предговор Живка Милићевића, 1957. Стр. 325, тираж 3.000 примерака.    in
     
КОЛО LI Шест књига, бр. 343—348 Година издања 1958. Београд, Штампарија „Култура“. Тираж 4.000 комплета   prazno
343. МАРИН ДРЖИЋ. 1508—1958. Посвећено 450-то годишњици од рођења Марина Држића. Приредио и предговор написао Мирослав Пантић. Стр. 380.    in
344. Исидора Секулић: КРОНИКА ПАЛАНАЧКОГ ГРОБЉА. Први и други део. Предговор Живорада Стојковића. Стр. XV + 388.    in
345. Оскар Давичо: ПЕСМЕ. Стр. 236,    in
346. Миодраг Павловић: РОКОВИ ПОЕЗИЈЕ. Есеји Стр. 322    in
347. Алберт Швајцер: НА ИВИЦИ ПРАШУМЕ. Превела Вера Наумов. ПИСМА ИЗ ЛАМБАРЕНЕА. Успомене и размишљања једног лекара. Превела Зденка Бркић. (Наслови оригинала: Albert Schweitzer, A l`oree de la foret vierge. Briefe aus Lambarene). Предговор Драгана М. Јеремића. Стр. 273   1 ima
348. Торнтон Вајлдер: МАРТОВСКЕ ИДЕ. ЖЕНА СА АНДРОСА. Романи. (Наслови оригинала:The Idesof March. Ву Thorton Wilder). С енглеског превео Боривоје Недић. (The Woman of Andros. Ву Thorton Wilder). С енглеског превела Анђелија Вујовић. Белешка о писцу Боривоја Недића. Стр. 342.   1 ima
КОЛО LII Седам књига, бр. 349—356 Година издања 1959. Београд. Штампарија „Култура". Тираж 4.000 комлета.   prazno
349-350. Милан Ђ. Милићевић: ПОМЕНИК ЗНАМЕНИТИХ ЉУДИ СРПСКОГ НАРОДА. Избор, редакција и предговор Милорада Панића-Сурепа. стр. 473   1  ima
     
351. Иван Горан Ковачић: ПЈЕСМЕ. Избор, редакција и предговор Војислава Ђурића. Стр. LX + 162. Издањe o четрдесетогодишњици Комунистичке партије Југославије    in
352. Цирил Космач: ПРОЛЕЋНИ ДАН. Превела Роксанда Његуш. Предговор Ћузе Радовића. Стр. XVI + 232.    in
353. Бранко Ћопић: ГОРКИ МЕД. Приловетке. Стр. 230.    in
354. Александар Блок: НИ СНОВИ НИ ЈАВА. Есеји. Избор приредили Нана Богдановић и Драган Недељковић. Преводи у редакцији Милана Ђоковића. Предговор Миодрага Павловића. Стр. 297.     in
355. Вирџинија Вулф: ТАЛАСИ. Роман. (Наслов оригинала: The Waves Virginia Woulf). Превела Милица Михајловић. Предговор Марија Стенсфилд-Поповић. Стр. 287.   1 ima
356. Албер Ками: ИЗГНАНСТВО И КРАЉЕВСТВО. (Наслов оригинала: Albert Camus, L`Exil et le Royaume). Превела Љубица Јокић. Редакција и предговор Бранислава Миљковића. Стр. 193. Нобелова награда за књижевност 1957. године.   3 ima
КОЛО LIII Седам књига, бр. 357—363 Година издања 1960. Београд. Штампарија „Култура". Тираж 4.000 комплета.   prazno
357. Стојан Новаковић: СРБИ И ТУРЦИ XIV и XV ВЕКА. Историјске студије о првим борбама с најездом турском пре и после боја на Косову. Приредио за штампу и предговор, допуне и објашњења написао Сима М. Ћирковић. Стр. 487.    in
358. Иво Андрић: ПРОКЛЕТА АВЛИЈА. Предговор Борислава Михајловића. Стр. 137.    in
359. ЛАЗА КОСТИЋ 1910—1960. Приредио, предговор написао и напомене саставио Младен Лесковац. Стр. 406. Посвећено педесетогодишњици од смрти Лазе Костића,   2 ima
360. Радомир Константиновић: ИЗЛАЗАК: Стр. 324.   1 ima
361. Еурипид: МЕДЕЈА. ХИПОЛИТ. ИФИГЕНИЈА НА ТАУРИДИ. (Наслови оригинала: ΕΥΙΠΙΔΟΥ, ΜΗΔΕΙΑ, ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΗΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. Превео и предговор, објашњења и напомене написао Милош М. Ђурић. Стр. ХLII + 235.    in
362. Франсоа Ваијон: ВЕЛИКО ЗАВЕШТАЊЕ. (Наслов оригинала: Le grand testament). Избор и препев, поговор и коментар Станислава Винавера. Предговор Сретена Марића. Стр. 192 са два факсимила са првог француског издања.   1 ima
363. Вилијем Фокнер: РЕКВИЈЕМ ЗА ИСКУШЕНИЦУ. Роман. (Наслов оригинала: Villiam Faulqner, Requiem for a Nun). Превео са енглеског Воја Чолановић. Предговор Миодрага Павловића. Стр. 265.    in
КОЛО LIV Шест књига, бр. 364—1569 Година издања 1961. Београд Штампарија „Култура"- Тираж 4.000 комплета. Коло посвећено Двадесетогодишњици устанка 1941—1961   prazno
364. Јосип Броз Тито: ЧЕТРДЕСЕТПРВА. Избор Милорада Панића-Сурепа и Милана Ђоковића. Цртежи Ђорђа Андрејевића-Куна. Предговор Добрице Ћосића. Стр.X+ 300.    in
365. Мирослав Крлежа: КЊИГА ЕСЕЈА. Избор Милана Богдановића. Стр. 333   1 ima
366. Отон Жупанчич: ПЕСМЕ. Избор и предговор Јосипа Видмара. Превод Десанке Максимовић. Предговор превела Роксанда Његуш. Стр. 244.   1 ima
367. Иво Андрић: НА ДРИНИ ЋУПРИЈА. Предговор Драгана М. Јеремића. Стр. LXVIII + 351. Нобелова награда за књижевност 1961. године.    in
368. МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ. Приредио и предговор написао Блаже Конески. Стр. 203 са 13 слика и факсимила у тексту и прилогу.    in
369. КРАГУЈЕВАЦ 21. ОКТОБАР 1941. — Посвета: „Њима, који се из Шумарица нису вратили кућама, њиховој присутности у болу и поносу наше земље, посвећује ову књигу Српска књижевна задруга Стр. 234 са сликом Маршала Јосипа Броза Тита и 21 факсимилом у тексту.    in
КОЛО LV Шест књига, бр. 370—377 Година издања 1962. Београд. Штампарија „Култура". Тираж 4.000 комплета.   prazno
370. ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 1811—1961. Приредио и предговор с напоменама написао Младен Лесковац. Стр. VIII + 355. Књига посвећена стопедесетогодишњици од смрти Доситеја Обрадовића.   2 ima
371. Милош Црњански: СЕОБЕ И ДРУГА КЊИГА СЕОБА.    in 
372. I. Стр.548.    in 
373. Милош Црњански: СЕОБЕ и ДРУГА КЊИГА СЕОБА.   3  ima 
374. II. Стр. од 549 до 1074.   3  ima 
375. Радомир Продановић: ГЛАС. Рукопис за штампу припремили Светозар и Зденка Бркић. Избор песама извршили и предговор написали Миодраг Павловић и Светозар Бркић. Стр. 169.   1  ima 
376. Хари Мартинсон: ПУТ У КЛОКРИКЕ (Наслов оригинала: Наггу Martinson, Vogen till Klockrike). Превео са шведског Михаило Стојановић. Стр. 318.   2 ima
377. Лудвик Хиршфелд: ИСТОРИЈА ЈЕДНОГА ЖИВОТА. (Наслов оригинала: Ludvik Hirszfeld, Historia jednego zycia). Превео Ђорђе Живановић. Предговор Коста Тодоровић. Стр. 265 са једном сликом у прилогу.    in
КОЛО LVI Шест књига, бр. 378—384 Година издања 1963. Београд. Штампарија „Култура". Тираж 4.000 комллета   prazno
378. Моша Пијаде: О УМЕТНОСТИ. Избор и редакција Јулијана Врчинац, Драгица Лазаревић и Убавка Вујошевић. Предговор Лазара Трифуновића. Стр. 186 са три репродукције аутопортрета и 12 сликарских дела Моше Пијаде.   1 ima
379. Симеон Пишчевић: МЕМОАРИ. Превод с руског и   1  ima 
380. предговор Светозара Матића. Стр. 531. Ова књига илустрована је цртежима Захарија Орфелина (1726—1785).   1  ima 
381. Богдан Поповић: ЕСТЕТИЧКИ СПИСИ. Предговор Драгана Јеремића. Приредио за штампу Богдан Љ. Поповић. Реч унапред Богдан Љ. Поповић. Стр. 200.   2 ima
382. Стеван Раичковић; ПЕСМЕ. Стр. 184.   1 ima
383. Михаил Стељмах: КРВ ЉУДСКА НИЈЕ ВОДА. Превели Данило Грујић и Виктор Дмитријев. Белешка о писцу Данила Грујића. Стр. 301.   1  ima 
384. Јан Кот: ШЕКСПИР НАШ САВРЕМЕНИК. (Наслов оригинала: Jan Kot, Szkice o Szekspirze). Превео Петар Вујичић. Белешка о писцу Петра Вујичића. Стр. 238.   1 ima
КОЛО LVII Седам књига, бр. 385—390 Година издања 1964. Београд. Штампарија „Култура". Тираж 5.000 комплета   prazno
385. Антоније Исаковић: ПРИПОВЕТКЕ. Стр. 309.   1 ima
386. Јуре Каштелан: ИЗБОР ПЕСАМА. Стр. 165.   1 ima
387. Димитрије Туцовић: ИЗАБРАНИ СПИСИ. Приредио и предговор написао Миодраг Протић. Стр. 182.   3 ima
388. Петар Колендић: ИЗ СТАРОГА ДУБРОВНИКА. Приредио и предговор написао Мирослав Пантић. Стр. 285.   2 ima
389. АВАНГАРДНА ДРАМА. Приредио и предговор написао Слободан Селенић. (Преводиоце и наслове оригинала види у садржају). Стр. 525.    in
389 a. Самјуел Бекет: ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА. (Samuel Becket En attandant Godot). Превео Андреја Милићевић. Стр. 127.   2  ima 
390. Кенет Кларк: ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. (Наслов оригинала: Kenneth Clark, Leonardo da Vinci, An account of his development as an artist). Превео др Љуба Поповић. Стр. 177 са 56 репродукција слика и цртежа Леонарда да Винчиа   1  ima 
КОЛО LVIII Шест књига, бр. 391—396. Година издања 1965. Београд. Штампарија „Култура". Тираж 5.000 комплета   prazno
391. Васко Попа: ПЕСМЕ. Кора. Непочин-поље. Усправна земља. Стр. 152. Знамења збирки песама нацртао је, према песниковој замисли, сликар Душан Ристић. Цртежи који се доносе у белешки о песнику преузети су са насловних страна зборника које је саставио песник.    in
392. Петар Коњовић: ОГЛЕДИ О МУЗИЦИ. Предговор Живојина Здравковића. Стр. 263.   1  ima 
393. Стојан Новаковић: СЕЛ0. Предговор, допуне и објашњења Симе Ћирковића. Стр. 243.   2 ima
394. Јован Цвијић: АУТОБИОГРАФИЈА И ДРУГИ СПИСИ. Приредио и предговор написао Владимир Стојанчевић. Стр. 376.    in 
395. Зенон Косидовски: БИБЛИЈСКЕ ЛЕГЕНДЕ. (Наслов оригинала: Zenon Kosidowski, Opowiesci Biblijne). Превела Душанка Перовић. Стр. 503, са 6 географских карата и 4 цртежа у тексту и са 33 репродукције слика у прилогу.   1 ima
396. Елизабет Боуин: ДЕВОЈЧИЦЕ, (Наслов оригинала: Elisabeth Bowen The little girls). Превели Миленко Поповић и Милица Поповић. Предговор Миленко Поповић. Стр. 284.   3 ima
КОЛО LIX Шест књига, бр. 397—402. Година издања 1966. Београд. Штампарија „Култура". Тираж 6.000 комплета   prazno
397. Десанка Максимовић: ПЕСМЕ. Избор. Стр. 371.    in 
398. САВРЕМЕНА СЛОВЕНАЧКА ПРИПОВЕТКА. Избор, превод, предговор Роксанда Његуш. Стр. 386.    in 
399. Јаков Игњатовић: МЕМОАРИ. Рапсодије из прошлог српског живота. Приредио Живојин Бошков. Стр. 576.    in 
400. Аница Савић-Ребац: ХЕЛЕНСКИ ВИДИЦИ. Есеји. Избор и предговор Предраг Вукадиновић. Стр. XVIII + 256.    in 
401. ВРЕМЕ НЕПРОЛАЗНО. Приповетке о рату и револуцији. Избор и предговор Петар Џаџић. Стр. XII + 328. Зборник посвећен двадесетпетогодишњици од рата и револуције (1941—1966).  2 ima
402. Виктор Шкловски: Z00 или ПИСМА НЕ О ЉУБАВИ и ТРЕЋА ФАБРИКА. (Наслов оригинала: ZOO или ПИСМА НЕ О ЛЮБВИ. ТРЕТЬЯ ФАБРИКА). Предговор др Стојан Суботин. Превела Лидија Суботин. Редакција Марија Стојиљковић и Јелица Дреновац. Стр. 185.  1 ima