Нова књига писца Ратка Дангубића Херцеговина управо је објављена у издању Архипелага у новој едицији Манускрипт.

Дангубићева Херцеговина је узбудљива поема о митској, историјској и савременој Херцеговини. Херцеговина је поема о патњи и љубави, о дугом трајању историје, о вечном искуству мита, о памћењу које се не може одбацити. У овој поеми, на позадини савремених збивања и искушења, лирске експресије и епског замаха, оживљају ликови из историјске прошлости и одјекују умножени гласови, како савремени, тако и они који долазе из минулих времена.

Написана као тридесетоделна поема, Херцеговина је са мноштвом својих ликова, сенки и гласова једна врста ораторијума и драмски интензивног сусрета са одјецима историје у савременом тренутку. У овој необичној и густој поеми стапају се и прожимају различите слике стварне и митске Херцеговине.

Полазећи од старих митова Дангубићева поема стиже до сасвим нових прича, али и од херцеговачких јама из Дугог светског рата до прича које се никада до краја не могу испричати.

Манускрипт је песничка едиција у којој ће се објављивати књиге песама у библиофилском издању са цртежима познатих савремених уметника.
Поема Херцеговина Ратка Дангубића објављена је са колорним цртежима Снежане Вујовић Николић.