Илије Гарашанина 5, 11000 Београд 011/ 32 42 418 biblioteka@milutinbojic.org.rs
ЦЕНОВНИК УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ „МИЛУТИН БОЈИЋ“
1.  Индивидуална чланарина за одрасле кориснике  1.500,00 дин.
2.  Индивидуална чланарина за основце и средњошколце     500,00 дин.
3. Индивидуална чланарина за студенте 750,00 дин.
4.  Колективна чланарина - за одрасле кориснике 750,00 дин.
  Колективна чланарина - - за децу до 14 година 500,00 дин.
Право на колективну чланарину имају групе од најмање 10
одраслих или деце до 14 година, који се уписују преко предузећа,
установа или другог правног лица.
 
4.  Чланарина за породично учлањење 750,00 дин.
Право на породично учлањење имају чланови уже породице
(родитељи и деца), а утврђена чланарина се плаћа по члану породице.
 
5.  Чланарина за пензионере  600,00 дин.
6.  Месечна чланарина за све кориснике 250,00 дин.
7.  Резервација књиге по наслову   50,00 дин.
8.  Издавање дупликата чланске карте 250,00 дин.
10. Казна за прекорачење рока по књизи дневно    10,00 дин.
11. Трошкови опомена 100,00 дин.
12. Трошкови опомена пред утужење  300,00 дин.
13. Коришћење интернета за чланове и кориснике који нису чланови Библиотеке 2дин/мин
14. Чланарина за кориснике картица ЕУРО<26 ( попуст 30%)  1.050,00 дин.
15. Чланарина за кориснике картица ИСИЦ / ИТИЦ / ИYТЦ   ( попуст 50%)  750,00 дин.
16. Чланарина за стране држављане кориснике Библиотеке   3.000,00 дин.
17. Чланарина за незапослена лица   750,00 дин.
18. Чланарина за самохране родитеље 750,00 дин.
19. Чланарина за чланове колектива основних и средњих школа на територији општине Палилула 500,00 дин.

20. Претраживање базе података БМБ на задату  тему:
до 4 записа бесплатно
5 и више (по запису)

50,00 дин.

II

Право на учлањење с попустом имају:
1.  Запослени у организацијама и фирмама са којима је Библиотека склопила одговарајуће споразуме о сарадњи.  

III


 Право на бесплатно учлањење имају:

 1. Деца предшколског узраста,
 2. Ученици првог разреда основне школе,
 3. Добровољни даваоци крви,
 4. Особе са инвалидитетом и посебним потребама,
 5. Особе старости преко 65 година (трошкови израде трајне чланске карте износе 150,00 динара)

 ИВ

 Услуге фотокопирања, скенирања и коришћења рачунара:

1. Услуге фотокопирања:

 • формат А4 (по копији)  10,00 дин.
 • формат А3 (по копији) 10,00 дин.


2. Коришћење рачунара и осталих услуга електронске читаонице

 • коришћење рачунара (1 минут) 2,00 дин.
 • скенирање до А4 формата 40,00 дин.
 • штампање А4 20,00 дин.
 • штампање А4 фотографије   30,00 дин.

3. Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у читаоницама БМБ (фонд старе и ретке књиге; фонд периодике; фонд уметности) у НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ (до 96 дпи):

 • копирање (А4 по копији) 30,00 дин.
 • копирање (А3 по копији) 60,00 дин.
 • скенирање по страници 80,00 дин.


4. Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у читаоницама БМБ (фонд старе и ретке књиге; фонд периодике; фонд уметности) у КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ (за јавно приказивање и објављивање):

 • копирање (А4 и А3 по копији) 500,00 дин.
 • скенирање по страници 1.000,00 дин.
 • претраживање базе података (по запису) 100,00 дин.